Hofatex Toptherm

Vyrábané podľa DIN EN 13171

Označenie dosky WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)70-TR7,5-WS2,0
Hrúbky [mm] 20 40 60 80 100
Tepelný odpor R D [m2 .K/W] 0,48 0,96 1,43 1,91 2,39
Ekvivalentná difúzna hrúbka s d [m] 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50
Tepelná vodivosť ?D - deklarovaná [W/m.K] 0,042
Tepelná vodivosť ? - výpočtová [W/m.K] 0,043
Hustota [kg/m3 ] 170-190
Tepelná kapacita c [J/kg.K] 2100
Faktor difúzneho odporu µ 5
Hrana dosky hladká
Trieda horľavosti EN 13501 - 1 E
Trieda stavebného materiálu DIN 4102 B2
Nasiakavosť [kg/m2 ] 2
Pevnosť v ťahu [kPa] 7,5
Pevnosť v tlaku [kPa] 70