Hofatex Therm DK

Vyrábané podľa DIN EN 13171

Označenie dosky WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)20-TR5-WS2,0
Hrúbky [mm] 40 60 80 100
Tepelný odpor R D [m2 .K/W] 1,03 1,54 2,06 2,57
Ekvivalentná difúzna hrúbka s d [m] 0,20 0,35 0,40 0,50
Tepelná vodivosť ?D - deklarovaná [W/m.K] 0,039
Tepelná vodivosť ? - výpočtová [W/m.K] 0,040
Hustota [kg/m3 ] 150
Tepelná kapacita c [J/kg.K] 2100
Faktor difúzneho odporu µ 5
Hrana dosky hladká
Trieda horľavosti EN 13501 - 1 E
Trieda stavebného materiálu DIN 4102 B2
Nasiakavosť [kg/m2 ] 2
Pevnosť v ťahu [kPa] 5
Pevnosť v tlaku [kPa] 20