Hofatex Silent

Vyrábané podľa DIN EN 13171

Označenie dosky WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR30
Hrúbky [mm] 6 7 8
Tepelný odpor R D [m2 .K/W] 0,14 0,16 0,18
Ekvivalentná difúzna hrúbka s d [m] 0,03 0,04 0,04
Tepelná vodivosť ?D - deklarovaná [W/m.K] 0,046
Tepelná vodivosť ? - výpočtová [W/m.K] 0,047
Hustota [kg/m3 ] 230-250
Tepelná kapacita c [J/kg.K] 2100
Faktor difúzneho odporu µ 5
Hrana dosky hladká
Trieda horľavosti EN 13501 - 1 E
Trieda stavebného materiálu DIN 4102 B2
Nasiakavosť [kg/m2 ] -
Pevnosť v ťahu [kPa] 30
Pevnosť v tlaku [kPa] 100