Hofatex Kombi

vyrábané podľa DIN EN 13171

Označenie dosky: Hofafest UD WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR100-WS1,0
Hofatex TopTherm WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)70-TR7,5-WS2,0
Hrúbky [mm] 60 80 100
Tepelný odpor R D [m2 .K/W] 1,37 1,84 2,32
Ekvivalentná difúzna hrúbka s d [m] 0,30 0,40 0,50
Tepelná vodivosť ?D - deklarovaná [W/m.K] 0,049/0,042
Tepelná vodivosť ? - výpočtová [W/m.K] 0,050/0,043
Hustota [kg/m3 ] 260/170
Tepelná kapacita c [kJ/kg.K] 2100
Faktor difúzneho odporu µ 5
Hrana dosky pero+drážka
Trieda horľavosti EN 13501 - 1 E
Trieda stavebného materiálu DIN 4102 B2
Nasiakavosť [kg/m2 ] 1
Pevnosť v ťahu [kPa] 50/7,5
Pevnosť v tlaku [kPa] 100/70