Hofafest UD

Vyrábané podľa DIN EN 13171

Označenie dosky WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR100-WS1,0
Hrúbky [mm] 22 35 52 60 80 100
Tepelný odpor R D [m2 .K/W] 0,45 0,72 1,07 1,23 1,64 2,05
Ekvivalentná difúzna hrúbka s d [m] 0,11 0,18 0,26 0,30 0,40 0,50
Tepelná vodivosť ?D - deklarovaná [W/m.K] 0,049
Tepelná vodivosť ? - výpočtová [W/m.K] 0,050
Hustota [kg/m3] 260
Tepelná kapacita c [J/kg.K] 2100
Faktor difúzneho odporu µ 5
Hrana dosky pero-drážka
Trieda horľavosti EN 13501 - 1 E2
Trieda stavebného materiálu DIN 4102 B2
Nasiakavosť [kg/m2 ] 1
Pevnosť v ťahu [kPa] 50
Pevnosť v tlaku [kPa] 100