Dážď, stekajúca voda

Novostavba a rekonštrukcia - izolácia od dažďovej vody zvonka

Dážď zaťažuje konštrukciu vodou s nízkym tlakom. Dočasne pri nahromadení sa vody môže krátkodobo vzniknúť tlaková voda.Riešenie

1.Vodotesná cementózna malta s elastickou vlastnosťou Sikalastic 150 alebo SikaTop 109 ElastoCem . Presakujúce škáry a styky utesňuje Sikadur Combiflex – pružná, nalepovacia fólia z materiálu Hypalon. Vhodné pri vyššom riziku trhlín.
2. Kryštalická izolácia SikaSeal 200 Migrating tesní ako vodotesná stierka a zároven penetruje kryštály pod povrch betónovej konštrukcie, kde vytesňujú póry. Presakujúce škáry a styky utesňuje Sikadur Combiflex – pružná, nalepovacia fólia z materiálu Hypalon. Vhodné pri poréznych betónoch s nižším výskytom trhlín.

Aplikácia

1. Sikalastic 150 (2 komp.) alebo SikaTop 109 ElastoCem (2 komp.) nanesieme na očistený a pevný podklad, ktorý predvlhčíme. Maltu nanášame v dvoch vrstvách (1. krát zubovou, 2. krát hladkou stranou hladítka)

sika_zemnavlhkost_reko_dnu01.jpg sika_zemnavlhkost_reko_dnu02.jpg


Sikadur Combiflex – pružná, nalepovacia fólia (pás š.10-20 cm) z materiálu Hypalon sa lepí na čistý a pevný podklad lepidlom Sikadur 31CF. Pred lepením treba lepenú plochu fólie Hypalon aktivovať riedidlom Sika Colma čistič. Po nanesení lepidla Sikadur 31CF sa stiahne ochranná červená páska zo stredu fólie a ponechá čistý, nezalepený koridor fólie, ktorý má možnosť elasticky vyrovnávať pohyby v škáre.

sika_zemnavlhkost_reko_dnu03.jpg sika_zemnavlhkost_reko_dnu04.jpg


2. Kryštalická izolácia SikaSeal 200 Migrating sa nanáša v dvoch vrstvách pre zabezpečenie krytia. Aplikuje sa štecom a oceľovým hladítkom. Presakujúce škáry a styky utesňuje Sikadur Combiflex – pružná, nalepovacia fólia z materiálu Hypalon.

sika_zemnavlhkost_reko_dnu05.jpg sika_zemnavlhkost_reko_dnu06.jpg


Aplikácia Sikadur Combiflex ako hore.

Novostavba a rekonštrukcia - izolácia od dôsledkov dažďa a stekajúcej vody zvonka

Riešenie

1. PVC membrána Sikaplan WP 1100-15HL (hr. 1,5 mm) celoplošne.
2. Bitúmenová stierka Sika Igolflex 201 . Stierka vytvorí pružnú hydroizolačnú bariéru. Ten istý materiál lepí zvislú tepelnú izoláciu suterénnej steny.

Aplikácia

1. Sikaplan WP 1100-15HL (hr. 1,5 mm) pásy navzájom tepelne zvárame. Aplikácia so zváraním je určená len pre zaškolené zváračské firmy

sika_zemnavlhkost_reko_von01.jpg sika_zemnavlhkost_reko_von02.jpg


2. Bitúmenová stierka Sika Igolflex 201 sa nanáša v dvoch krokoch pre zaručenie dostatočného prekrytia. Aplikuje sa oceľovou špachtľou. Pri zvislých stenách je potrebné tepelné odizolovanie terénu od suterénu a preto je vhodné ešte pred vytvrdnutim bitúmenu využiť jeho lepivosť na uchytenie tepelnoizolačných dosiek z exp. polystyrénu.

sika_zemnavlhkost_reko_von03.jpg sika_zemnavlhkost_reko_von04.jpg