Balkón, terasa

Novostavba a rekonštrukcia balkóna či terasy

Zaťaženie dažďom a vzdušnou vlhkosťou spôsobuje prevlhnutie nosnej steny, do ktorej sú balkón alebo terasa votknuté

Riešenie

1.Vodotesnou maltou s elastickou vlastnosťou Sikalastic 150 alebo SikaTop 109 ElastoCem. Nalepenie dlaždíc flexibilným lepidlom na dlažbu Sika Ceram 203. Ekonomické riešenie.
2. Polyuretanovou stierkou SikaBond T8. Stierka vytvorí pružnú hydroizolačnú bariéru. Ten istý materiál v druhom kroku lepí dlažbu. Najvyšší štandart, tlmenie hluku.


Aplikácia


1. Sikalastic 150 (2 komp.) alebo SikaTop 109 ElastoCem (2 komp.) nanesieme na očistený a pevný podklad, ktorý predvlhčíme. Prechod z vodorovnej plochy na zvislú (kút pri votknutí do nosnej steny) poistíme vtlačením tesniacej pásky Sika SealTape. Po vytvrdnutí nanesieme lepidlo na dlažbu Sika Ceram 203 a položíme dlaždice. Škárujeme flexibilnou škárovacou hmotou. Kritický prechod v kúte z vodorovnej plochy do zvislej a styk dlažby s okapovým plechom vytmelíme polyuretanovým tmelom Sikaflex 11FC .

 

sika_balkon01.jpg sika_balkon02.jpg sika_balkon03.jpg sika_balkon04.jpg sika_balkon05.jpg


2. . SikaBond T8 (1 komp.) polyuretanovú lepiaco-izolačnú stierku nanesieme oceľovou špachtľou na pevný a čistý podklad bez mastnôt. Spotrebu tmelu kontrolujeme zubovou hranou (4x4 mm) a upravujeme hladkou hranou do súvislej hydroizolačnej vrstvy. Po vytvrdnutí prvej vrstvy nanášame zubovou hranou lepiacu vrstvu do ktorej hneď kladieme dlaždice. Po vytvrdnutí škárujeme flexibilnou škárovacou maltou. Vynikajúce vlastnosti dosiahneme pri škárovaní použitím PU tmelu Sikaflex 11FC . Veľmi vhodný na balkóny vystavené slnečnému žiareniu a teda značným teplotným a objemovým zmenám.

sika_balkon06.jpg sika_balkon07.jpg sika_balkon08.jpg