VELUX Slovensko, s.r.o.

VELUX Slovensko, s.r.o.

Spoločnosť VELUX SLOVENSKO, s. r. o. je priamym zastúpením dánskej firmy VELUX, ktorá sa už takmer 60 rokov venuje vývoju a výrobe strešných okien VELUX a doplnkov k nim.


 

web: http://www.velux.sk
E-mail: info.v-sk@velux.com
Poradenstvo:  02 / 33 000 555

VELUX SLOVENSKO, s. r. o.
Galvaniho 7
821 04 Bratislava

XXX Na osvetlenie problematických priestorov - ako chodby, šatníky, kuchyne, haly alebo priestory umiestnené v strede budovy - bez okien a možnosti využitia tradičných spôsobov osvetlenia denným svetlom možno použiť jeden z netradičných osvetľovacích systémov. Okrem prirodzeného osvetlenia takýchto priestorov získame aj nezanedbateľné úspory na energii, ktorú by spotrebovalo umelé osvetlenie.

Netradičné osvetľovacie systémy rozdeľujeme na

  • pasívne - napr. svetelné police (reflexné vodorovné dosky umiestnené v hornej časti vysokých okien), svetlovodné stropy, “anglické dvorce” – priehlbne pod suterénnymi oknami, ale predovšetkým svetlovody,
  • aktívne - zbierajú svetlo z väčšej plochy, prípadne sa natáčajú za svetlom a koncentrujú ho do svetlonosného zariadenia.

Svetlovod

Svetlovodný systém sa skladá zo

  • strešného svetlíka (prehľadná kupola osadená na streche objektu),
  • svetlovodného tubusu - rúry s vnútorným zrkadlovým povrchom s vysokou hodnotou odrazu,
  • stropného difúzora v miestnosti, ktorý prenesené svetlo rozptyľuje do priestoru miestnosti.

Svetlovodný tubus je vybavený superreflexným filmom, ktorého odraz môže dosahovať až 96 %.

Intenzita osvetlenia v miestnosti závisí od priemeru svetlovodu, dĺžky svetlovodu a počtu ohybov svetlovodu. Štandardné svetlovodody sa vyrábajú v priemeroch 255 po 520 mm, dĺžkach od 1200 mm. Následne sa dajú predĺžovať nadstavnými tubusmi s využitím kolien s 30°, resp. 45° ohybom. Každý ohyb znamená zníženie intenzity cca 8 % a každé predĺženie svetlovodného tubusu o 1 meter zníži intenzitu svetla o 3 %. Za hranicu efektívneho použitia svetlovodu sa považuje pri širokých tubusoch dĺžka15-18 m a pri úzkych (priemer 300 mm) max. 8 - 10 m. Svetlovodné systémy je možné montovať na strechy s rôznym sklonom, rôzny výrobcovia udávajú 0 - 60°.

Svetlovody dokážu efektívne osvetliť rovnomerne plochy od 10 až do 35 m2. Do difúzora je možné zabudovať žiarivku, ktorá pri nedostatku prirodzeného osvetlenia fungujú ako bežné svietidlo. V náročnejších klimatických podmienkach je potrebné svetlovod tepelne izolovať, predíde sa tak stratám tepla z miestnosti.

Svetlovod nie je náhrada denného svetla. Z hľadiska biologického pôsobí na človeka ako umelé osvetlenie. Pracovné priestory osvetlené iba svetlovodmi (a umelým osvetlením) by mali byť posudzované ako priestory bez denného svetla. Takisto svetlovod dáva rozptýlené svetlo, ktoré nie je vždy vhodné pre pracovné miestnosti