Strešné okná, výlezy

Strešné okná v porovnaní s bežnými fasádnymi musia spĺňať náročné materiálové a konštrukčné kritériá vyplývajúce z extrémneho klimatického zaťaženia (dážď, slnko, mráz, sneh), musia byť mimoriadne dobre utesnené proti pôsobeniu vody z vonkajšej strany (plechovým lemovaním a oplechovaním) a ak sú umiestnené v miestnosti vystavenej zvýšenej vlkosti (kúpeľni, kuchyni), potom musí byť ich povrh ošetrený aj z vnútornej strany (napr. poplastovaním). V prípade použitia obyčajných skiel je potrebné zvážiť nebezpečenstvo zranenia ľudí pri jeho rozbití, vyplývajúce z umiestnenia strešných okien nad hlavami užívateľov.

Tvarové a montážne kritériá

Strešné okná sa vyrábajú v štandardných rozmeroch, ktoré udávajú výrobcovia, výroba strešných okien „na mieru“ nie je bežná.

Strešné okná sú vyrábané v následovných modifikáciách:

 • kyvné okná: otvárajú sa pretočením v okolo horizontálnej osi v strede okna – ľahko sa s nimi manipuluje, ich výhodou je pohodlné čístenie (pri pretočení) aj z vonkajšej strany,
 • výklopné: vyklápajú sa okolo hornej horizontálnej osi okna – ich výhodou je lepší výhľad, nezasahujú do interiéru,  
 • výklopno-kyvné: spájajú výhody oboch typov, sú však o to drahšie

Nevyhnutnou súčasťou strešných okien je široká paleta doplnkov, ktoré regulujú najmä zvýšené množstvo tepla prenikajúceho do podkrovia v lete a obmedzujú prehrievane interiéru

Vlastnosti strechy

Výrobcovia strešných okien udávajú vhodnosť jednotlivých produktov pre minimálny / maximálny sklon strechy, ako aj pre aplikáciu na jednotlivé druhy strešnej krytiny. Veľkosť a umiestnenie okna, resp. kombinácie strešných okien ovplyvňuje aj konštrukcia, šírka a vzdialenosť krokiev – ak je vzdialenosť krokiev menšia, ako šírka okna, resp. väčšia, ako šírka okna + cca 20 cm, je nevyhnutné krokvy upraviť.

Montážne sady a lemovanie

Lemovanie strešného okna z vonkajšej strany prekrýva zasadenie okna do strešnej krytiny, stará sa o vodotesnosť a ochranu rámu okna. Lemovania umožňujú zasadiť okno do strešnej krytiny, jednotlivo, alebo v zabudovaní do zostáv niekoľkých okien (resp. zostáv okno – slnečný kolektor ap.). Lemovania sa vyrábajú z plechu (hliník, meď, alebo titanovo-zinkové)

Výrobcami dodávané montážne sady, optimalizujú montáž okien do strechy, umožňujú dodatočne zateplenie rámu okna, príp. eliminujú vznik tepelných mostov, alebo zatekajúcich netesností.

Pri montáži okien je potrebné dodržať dôležité zásady:

 • dodržiavať vzdialenosť orezanej strešnej krytiny od rámu okna (podľa pokynu výrobcu)
 • aplikovať parozábranu po celom obvode okna, 
 • strešnou izolačnou fóliou prekryť rám okna
 • po obvode dôkladne rám izolovať (napr. izolačnou penou)
 • nad rámom okna v prípade, že má strecha odvetrávaciu medzeru umiestniť odvodńovací žliabok

Na strane interiérovej je treba dbať na správne zhotovenie ostenia (obloženie okenného výklenku) – horné ostenie má byť horizontálne (rovnobežné s podlahou), dolné vertikálne (kolmo na podlahu) zlepší sa tak presvetlenie miestnosti, zjednoduší sa prístup k ovládaniu okna a zmenší riziko kondenzácie pary.

velux_tvarostenia.gif
obr. VELUX

Ovládanie okna

Strešné okná sú náročnejšie na komfort a prístup k ovládaniu, vzhľadom na to, že spravidla sú oveľa menej prístupné, ako okná bežné (niektorí výrobcovia umožňujú umiestniť uvládanie okna na spodnú hranu, resp. dodávajú diaľkové mechanické alebo elektronické ovládanie okna). Pri oknách s ovládacími prvkami v hornej lište by horná hrana rámu nemala byť vzdialená viac ako 180 - 200 cm od podlahy, pri sklone strechy do 60° a umiestení hornej hrany rámu do 200 cm sa jednoznačne odporúča horné ovládanie.

Presvetlenie miestnosti

Strešnými oknami vstupuje do miestnosti o cca 50% viac svetla v porovnaní s bežnými fasádnymi oknami. Počet, veľkosť a rozmiestnenie strešných okien musí zaručit dostatočné a rovnomerné presvetlenie podkrovia, ako aj dobrý výhľad. Viac malých okien presvetlí priestor rovnomernejšie, ako jedno veľké – z praktických dôvodov však je potrebné brať do úvahy tepelné straty, náročnosť montáže, obsluhy viacerých okien, výhľad z okna ap.

Správne presvetlenie miestnosti je dané pomerom plochy presklenia okna k ploche podlahy osvetľovanej miestnosti. Výrobcovia udávajú tento pomer cca 1:6-1:8 u obytných miestnosti a cca 1:10 u pomocných miestností. Spodná hrana rámu strešného okna by mala byť vo výške 90 - 100 cm od podlahy – zaručí to dobrý výhľad aj sediacim osobám.

Potreba presvetlenia súvisí úzko s funkciou a spôsobom využitia miestnosti, z energetického hľadiska v zimnom a chladnom období prostredníctvom slnečného žiarenia získame významné tepelné prínosy (čím ušetríme aj niekoľko desiatok percent výdavkov na vykurovanie), v letnom období naopak je potrebné prehrievaniu priestoru zamedziť dostatočným vetraním a tienením (viac v sekcii Stavajme efektívne).

Tepelnoizolačné vlastnosti okien

Okná sú zvyčajne slabým miestom každej budovy, ktorým uniká najviac tepla - kritické miesta sú medzery medzi okenným rámom a krídlom okna (spôsobené netesným, resp. neexistujúcim izolačným profilom, alebo zle osadených krídlach), medzi okenným rámom a stenou, medzi podobločnicou a stenou.

Mieru tepelných strát oknom určujú tieto faktory:

 • tepelnoizolačná schopnosť zasklenia, ktorú možno ovplyvniť počtom vrstiev skiel v okne, výplňou zo vzácnych plynov (napr. argón), resp. vákuom a priesvitnou kovovou vrstvou aplikovanou na povrch skla (obmedzuje vyžarovaniu energie späť do vonkajšieho prostredia),
 • tepelnoizolačná schopnosť rámu – daná materiálom a konštrukciou rámu, 
 • tesnenia a kovanie – kvalitou tesnenia a počtom tesnení medzi rámom a krídlom okna, kvalitným kovaním (všetky prvky tvoriace konštrukciu otvárania, zatvárania a manipuláciu pri používaní okna). Celoobvodové kovanie okna okrem samotného otvárania/zatvárania resp. vyklápania zabezpečuje stabilizáciu okenného krídla v okennom ráme, rovnomerné dovretie okna a stlačenie tesniacich izolácií po celom obvode,
 • inštalácia okna - u strešných okien je mimoriadne dôležitá správna inštalácia - zasadenie okna do konštrukcie strechy, oplechovanie a ostenie okna, ako aj ošetrenie miest potenciálnych vznikov tepelných mostov dostatočnou tepelnou izoláciou

Výrobcovia udávajú Tepelné vlastnosti okien Súčiniteľom prestupu tepla U (niekedy sa používa k) - hodnota momentálne predávaných okien je cca 1,1-2,9 W/m2K (čím je táto hodnota nižšia, tým nižšie sú tepelné straty a tým je okno kvalitnejšie),

Z tepelnoizolačného hľadiska je lepšie mať menej väčších okien, než viac malých - presklenie má totiž zvyčajne lepšie tepelnoizolačné vlastnosti, ako rám okna.

Jedným z prostriedkov tepelnej izolácie okien sú samolepiace fólie, ktoré sa nalepia na vnútorné sklo z vonkajšej strany. Najkvalitnejšie znižujú teplotu v miestnosti o 7-9°C tým, že odrážajú slnečné žiarenie. V zime sú schopné znížiť straty sklom až o 30%. Ich nevýhodou je ich životnosť a čiastočné zatmenie miestnosti. Taktiež - vylepšuju tepelnoizolačné vlastnosti skla aj keď problém je v mnohých prípadoch v ráme, resp. netesniacom ráme okna. V zimnom období pomôžu na noc spustené žaluzie, rolety ap. vykonať dobrú službu - nimi vytvorený vzduchový vankúš znižuje nočné straty tepla.

Odvetrávanie priestoru, vlhkosť

Okná s mimoriadne dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami môžu užívateľovi spôsobiť problém s hygienou vzduchu v miestnosti (nedostatočná obnova vzduchu, kondenzácia vodných pár, vznik plesní na stenách, hnitie dreveného rámu okna). Tento problém je mimoriadne akútny v kuchyniach, alebo kúpelniach, najmä ak nedisponujú odvetrávacím systémom riadenej výmeny vzduchu (klimatizácia, rekuperácia, riadené vetranie). Pri mimoriadne vlhkých miestnostiach je dôležité, aby bol materiál rámu strešného okna dostatočne odolný voči vlhkosti a hnitiu, využíva sa v tomto prípade plastové olemovanie okna z vnútornej strany, alebo niekoľkovrstvové lazúrovanie.

Strešné okná musia byť omnoho odolnejšie voči pôsobeniu vody ako bežné fasádne okná a zároveň musia spĺňať požiadavky odvetrávania priestoru. Výrobcovia ponúkajú riešenia v podobe vetracích štrbín (uvoľnenie prítlaku kovania krídla okna o rám, čím vznikne štrbina) vetracích klapiek, resp. vetracích mriežok – automatických (fungujúcich na princípe tlakových rozdielov medzi exteriérom a interiérom), alebo manuálnych – klapku užívateľ môže manuálne kedykoľvek otvoriť / uzavrieť.

Aby sme v obytnej časti zabezpečili dostatočnú pohodu, je potrebné vzduchovú priepustnosť okna prispôsobiť potrebe prevetrávania konkrétnej miestnosti (viac v časti Vetranie).

Prievzdušnosť okna výrobca udáva súčiniteľom škárovej prievzdušnosti iLV 

Zvukoizolačné vlastnosti

Zvukovoizolačné vlastnosti okien ovplyvňuje najmä hrúbka a počet skiel, výplň medzi jednotlivými vrstvami skiel (plyn, resp. vákuum), osadenie okien v ráme, tesniace prvky a netesnosti v konštrukcii...

Výrobcovia zvukové vlastnosti okien udávajú indexom vzduchovej nepriezvučnosti Rw [db]. V súčasnosti je možné zvukovoizolačné vlastnosti okien zlepšiť napustením vzácneho plynu do výplní medzi vrstvami skiel (hexafluorid síry SF6, resp. SF6 + argón), čím sa možno okrem tepelno-izolačných vlastností zvýšiť Rwokna a6 o 3-4 dB. Viac o zvukovoizolačných kritériách na priestory v časti Útlm hluku.

Umiestnenie výhrevného telesa

Umiestnenie výhrevného telesa priamo pod oknom a vhodne urobené ostenie zaistí cirkulácie teplého vzduchu okolo sklenej tabule, čo zníži riziko vzniku kondenzácie, ak použijete parapet, voľné prúdenie vzduchu okolo vnútorného povrchu sklenej tabule zabezpečíme ponechaním medzery

velux_vyhrevneteleso1_.gif  velux_vyhrevneteleso2_.gif

velux_vyhrevneteleso3_.gif  velux_vyhrevneteleso4_.gif
obr. VELUX