Kombinované okná

Okrem nízkej hmotnosti najvýhodnejšou vlastnosťou hliníka a jeho zliatin je veľká odolnosť proti atmosferickej korózii, a tým veľká trvanlivosť bez nákladov na údržbu a 90% recyklovateľnosť. Tieto materiálové vlastnosti sa využívajú pri kombinovaných združených okenných rámových konštrukciách. Kombinované okná sa vyrábajú na báze plast-hliník alebo drevo-hliník.

V obidvoch prípadoch sa kombináciou materiálov dosiahne kvalitatívne zlepšenie, zvýši sa funkčná životnosť a trvanlivosť okenných rámov. Malou nevýhodou kombinovaných okien je ich vyššia cena oproti klasickým plastovým alebo dreveným oknám.

Plastovo-hliníkové okná

Vonkajšia hliníková konštrukcia v kombinovaných okenných rámoch doplouje menšiu odolnosť plastových profilov voči nepriazdnivo pôsobiacim účinkom UV-žiarenia, odstraouje vzhľadové problémy farebnej stálosti a starnutia PVC materiálov. Viaka využitiu spomenutých pozitívnych vlastností hliníka sa zvyšuje životnosť, zvuková a tepelná ochrana ako aj protislnečná a protipohľadová ochrana okenného rámu.
Plastovo-hliníkové okná môžu dosiahnuť zvukovú izoláciu 44 dB a tepelnú izoláciu charakterizovanú súčiniteľom prechodu tepla k= 1,0 W.m-2K-1

Dreveno-hliníkové okná

Všeobecne platí, že životnosť drevených okien závisí od druhu použitej dreviny pri výrobe rámu, tvrdé a mäkké drevo (rozdielny súčiniteľ tepelnej vodivosti) a spôsobu povrchovej úpravy. Drevené okná vyžadujú počas svojej životnosti väčšiu starostlivosť ako iné okná. Použitím kombinovaného okenného rámu na báze drevo-hliník udržíme výhodné vlastnosi dreva z interiérovej strany a dosiahneme veľkú vonkajšiu poveternostnú odolnosť pomocou hliníkového plášťa. Navyše nám odpadnú starosti a náklady spojené s potrebnou pravidelnou údržbou vonkajšej strany čisto dreveného okenného rámu.
Súčiniteľ prechodu tepla (k hodnota) dreveno-hliníkových okien môže klesnúť na hodnotu 0,9 Wm-2K-1 a zvuková izolácia 45 dB.