Drevené okná

Drevené okná majú u nás dlhú tradíciu. Najčastejšie sa používa smrek, borovica, smrekovec, buk, a iné. V ponuke niektorých výrobcov sú aj exotické dreviny ako meranti, mahagón. Drevo ako základná surovina má viacero výhod. Je ľahko dostupné, á dobré tepelnotechnické vlastnosti (k = 1,5 – 2,0 W.m-2.K-1), mechanické vlastnosti a požiarnu odolnosť. V súčasnosti sa vyrába celý rad vysoko kvalitných drevených okien – okenné vlysy tzv. EURO – PROGRAM vyrábané z lamelovaného dreva, okenné kovanie je celoobvodové (dotláča rovnomerne po celom obvode okenné krídlo do okenného rámu cez tesniace profily). V styku okenného krídla a rámu sa používajú špeciálne tesniace profily, ktoré znižujú infiltráciu vzduchu. Tesnosť a kvalitná konštrukcia odstránili zatekanie vody a zlepšili tepelno-technické a akustické vlastnosti okien.

Výhody drevených okien

 • prírodný a dobre recyklovateľný materiál, príjemný esteticky aj pocitovo,
 • dobré tepelnotechnické (k=1,2 - 2 W/m2K) a mechanické vlastnosti,
 • požiarna odolnosť,
 • kovenie je celoobvodové, t.j. dotláča okenné krídlo rovnomerne po celom obvode do okenného rámu cez tesniace profily - pri dotyku okenného rámu a krídla sa používajú špeciálne tesniace profily, ktoré znižujú prienik vzduchu,

Nevýhody

 • väčšia starostlivosť (napr. pravidelné ošetrovanie),
 • pri nesprávnom ošetrovaní sú náchylné na napadnutie hubami, červotočmi, alebo plesňami

Konštrukcia rámu

Tzv. eurohranol sa skladá z viacerých vrstiev lamiel, ktoré sú dokopy "zlepené" pri vysokom tlaku. Takáto konštrukcia zabraňu krúteniu dreva. V súčasnosti sa používa 3, alebo 5 lamiel.

Tepelnotechnické, ale aj pevnostné charakteristiky výsledného hranola závisia - okrem samotnej konštrukcie - na jeho hrúbke. 

Najčastejšie typy hranolov z hľadiska rozmerov:

 • hr. x výška 68x mm - rám s najhoršími tepelnotechnickými vlastnosťami (Uf = pribl. 1,8 - 2 W/m2K)
 • hr. 78 mm - hrúbka vhodná pre inštaláciu jednak tepelnoizolačného dvojskla, ale aj pre trojsklo (Uf = pribl. 1,5 - 1,7 W/m2K)
 • 92 mm - ide okná určené pre zabudovanie tepelnoizolačného trojskla pre nízkoenergetické a pasívne domy (Uf < 1 W/m2K),

Typy hranolov z hľadiska pozdĺžneho nadpájania lamiel:

 • nadpájaný "B" - lamely tvoriace hranoly sú spájané klinovým zazubovým spojom.
 • fixný "A" - dĺžkovo nenadpájaný - fixné hranoly sú vyberané lamely bez viditeľných kazov (hrče, smolníky, ...)
No nadpájaná konštrukcia nemá výrazný vplyv na pevnostné charakteristiky
 
Čoraz častejšie sa drevené EUROOKNÁ vybavujú hliníkovou rámovou okapnicou, ktorá chráni najviac namáhenú časť okna z exteriéru.

Tepelnotechnické a technické vlastnosti

Teplotechnické vlastnosti okna Uw(okna) závisia od rámu Uf(rámu) (popísané vyššie) a od použitého zasklenia Ug(zasklenia).

Štandardne sa do eurookien inštalujú všetky dostupné typy zasklenia, či už ide o izolačné dvojsklo, alebo trojsklá (viac. v časti Zasklenie)

Drevené jednoduché okná s dvojsklom (plneným vzduchom) možno kvantifikovať hodnotami súčiniteľa prechodu tepla Uw = 1,8 – 2,6 W.m-2.K-1, pričom špičkové eurookná pre pasívne domy dosahujú hodnoty Uw na úrovni 0,8 W/m2K 

Všeobecne platí, že životnosť drevených okien závisí od druhu použitej dreviny pri výrobe rámu a spôsobu povrchovej úpravy. Drevené okná vyžadujú počas svojej životnosti väčšiu starostlivosť ako iné okná. Kvalitné drevené okná majú životnosť viac ako 30 rokov.