Okná

Okná zabezpečujú predovšetkým funkciu denného osvetlenia interiéru, vpúšťania slnečného žiarenia (tepla) a prirodzeného vetrania. Takisto majú estetickú funkciu a prepájajú vizuálne interiér s exteriérom.

Požiadavky na okná

Tvarové a estetické kritériá 

V súčasnosti výrobcovia dokážu z hľadiska rozmerov, proporcií, povrchovej úpravy, spôsobu otvárania produkovať okná na mieru. Z pocitového hľadiska si spotrebiteľ často vyberá medzi drevenými oknami, plastovými a hliníkovými - do úvahy ja potrebné brať vhodnosť okien ku konštrukcii obalu budovy. Drevené okná sú z prírodného materiálu, majú pekný vzhľad, sú príjemné na dotyk a po skončení životnosti nie je problém s ich recykláciou. Sú však náročnejšie na údržbu ako plastové. Kovové okná (hliníkové) sa zvyčajne používajú ako súčasť ľahkých fasádnych konštrukcií z rovnakého materiálu.

Presvetlenie priestoru

Potreba presvetlenia úzko súvisí s funkciou a spôsobom využitia miestnosti. Z energetického hľadiska v zimnom a chladnom období môžme prostredníctvom slnečného žiarenia získať významné tepelné prínosy, v letnom období je potrebné okná tieniť a zabrániť tak prehrievaniu priestoru (vaic v sekcii Dom a slnko).

  • rovnomernejšie osvetlenie miestnosti dosiahneme horným osvetlením (ateliér, strešné okná - dá sa použiť len na hornom podlaží), pri bežnom – bočnom osvetlení rýchlo klesá intenzita svetla s hĺbkou miestnosti,
  • ak umiestnime okná do stredu steny, získame v miestnosti viac svetla,
  • užšie a vyššie okná sú pre presvetlenie priestoru vhodnejšie, ako okná nižšie a širšie.

Odvetrávanie priestoru

Okná s mimoriadne dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami môžu užívateľovi spôsobiť problém s hygienou vzduchu v miestnosti (nedostatočná obnova vzduchu, kondenzácia vodných pár, vznik plesní na stenách), najmä ak obytné priestory nedisponujú vetracím systémom (klimatizácia, rekuperácia, riadené vetranie). Užívateľ je nútený priestory vetrať nárazovo (častým otváraním okien), čo však znižuje komfort užívania a zvyšuje tepelné straty.

Výrobcovia okien s týmto problémom vysporiadavajú niekoľkými spôsobmi:

  • mikrovetranie - (uvoľnenie tlaku kovania - kľučkou) kovanie uvoľní okno, kedy vzniká netesnosť medzi rámom a oknom,
  • vetracie prieduchy, klapky, drážky - v ráme, krídle, pod parapetom ap. – tieto sú buď nastaviteľné človekom, alebo samočinné,
  • automatické systémy - vyhodnocovanie stavu vzduchu v miestnosti a automatický systém otvárania okna 

Najsofistikovanejšie samočinné vetracie systémy prostredníctvom vetracích drážok umožňujú výmenu vzduchu na princípe rozdielu tlaku vo vnútornom a vonkajšom prostredí s vedením vzduchu nasatého z vonkajšieho prostredia medzipriestorom v ráme okna s prirodzeným predhriatím vzduchu.

Aby sme v obytnej časti zabezpečili dostatočnú pohodu, je potrebné výber otvorových konštrukcií prispôsobiť potrebe prevetrávania v tej-ktorej miestností (viac v časti Vetranie).

Schopnosť okna zabezpečiť prirodzenú výmenu vzduchu medzi vonkajším a vnútorným prostredím výrobca udáva súčiniteľom škárovej prievzdušnosti iLV 

Zvukoizolačné vlastnosti

Zvukovoizolačné vlastnosti okien ovplyvňuje najmä hrúbka a počet skiel, výplň medzi jednotlivými vrstvami skiel (plyn, resp. vákuum), osadenie okien v ráme, tesniace prvky a netesnosti v konštrukcii...

Výrobcovia zvukové vlastnosti okien udávajú indexom vzduchovej nepriezvučnosti Rw [dB]. V súčasnosti sa zvukovoizolačné vlastnosti okien zlepšujú napustením vzácneho plynu do výplní medzi vrstvami skiel (hexafluorid síry SF6, resp. SF6 + argón), čím možno okrem tepelno-izolačných vlastností  zvýšiť Rwokna o 3-4 dB. Viac o zvukovoizolačných kritériách na priestory v časti Útlm hluku.

Ochrana proti požiaru, vlámaniu, vodotesnosť

Požiarna odolnosť okien závisí od materiálu rámu, skleného systému a konštrukcie otvoru. Drevené rámy sú horľavé (pož. odolnosť do 30 min), hliníkové a oceľové sú nehorľavé (pož. odolnosť do 90 - 120 min), plastové okná pri horení vylučujú škodlivé splodiny.

Vodotesnosť je mimoriadne dôležitá pri strešných oknách, ktoré sú vystavené nepriazni počasia oveľa viac, ako bežné otvory (viac v sekcii strešné okná)

Kovanie

Kovanie okna tvoria všetky prvky tvoriace konštrukciu otvárania, zatvárania a manipulácia pri používaní okna.

V súčasnosti majú okná celoobvodové kovanie, ktoré okrem samotného otvárania/zatvárania resp. vyklápania zabezpečujú

  • stabilizáciu okenného krídla v okennom ráme,
  • rovnomerné dovretie okna po celom obvode 
  • dostatočné súvislé doľahnutie a stlačenie tesniacich izolácií po celom obvode,
  • ochranu proti násilnému vniknutiu

 

Tepelnoizolačné vlastnosti okien

Okná sú zvyčajne slabým miestom každej budovy, ktorým uniká najviac tepla. Kritické miesta vzniku tepelných mostov sú medzery medzi okenným rámom a krídlom okna (spôsobené netesným, resp. neexistujúcim izolačným profilom, alebo zlým osadením), medzi okenným rámom a stenou, medzi podobločnicou a stenou.

Mieru tepelných strát oknom určujú tieto faktory:

  • tepelnoizolačná schopnosť zasklenia, ktorú možno ovplyvniť počtom vrstiev skiel v okne, výplňou zo vzácnych plynov (napr. argón), resp. vákuom a priesvitnou kovovou vrstvou aplikovanou na povrch skla (obmedzuje vyžarovaniu energie späť do vonkajšieho prostredia), alebo dištančným rámikom z inovatívneho materiálu (viď nižšie...*)
  • tepelnoizolačná schopnosť rámu – daná konštrukciou rámu (u plastových a hliníkových okien napr. počtom komôr), 
  • tesnenia – kvalitou tesnenia a počtom tesnení medzi rámom a krídlom okna
  • technické prevedenie konštrukcie okna (kovanie, vetracie prieduchy...), kvalitná montáž do zvislej konštrukcie (stena, priečka...)  

* Dištančný rámik je zvnútra po celom obvode izolačného dvojskla, zabezpečuje medzeru medzi jednotlivými sklennými tabuľami. Novinkou na trhu je tzv. Swisspacer - plastový rámik, ktorý je alternatívou ku používaným nerezovým, alebo hliníkovým dištančným rámikom. Jednou z predností je, že zabraňuje kondenzácii vlhkosti na okrajoch skiel.

Koeficient prestupu tepla K

Výrobcovia udávajú Tepelné vlastnosti okien koeficientom prestupu tepla U (niekedy sa používa aj k)- hodnota momentálne predávaných okien je cca 1,1-2,9 Wm-2K-1 čím je táto hodnota nižšia, tým nižšie sú tepelné straty a tým je okno kvalitnejšie).

U výrobcov, resp. predajcov je potrebné zaujímať sa o U (resp. K) celého okna, nie iba zasklenia.

Z tepelnoizolačného hľadiska je lepšie mať menej väčších okien, než viac malých - presklenie má totiž zvyčajne lepšie tepelnoizolačné vlastnosti, ako rám okna. Dobré okno je dobré len ak je dobré namontované - nesprávnym osadením sa môže jeho kvalita znehodnotiť vytvorením tepelných mostov

Dodatočné zateplenie okien

V zimnom období môžu na noc spustené žaluzie, alebo okenice vykonať dobrú službu - nimi vytvorený vzduchový vankúš znižuje nočné straty tepla. Pomerne efektívnym a lacným riešením je zakúpenie tesniacich profilov, ktoré možno nalepiť do priestoru medzi okenné krídlo a rám okna. 

Jedným z prostriedkov tepelnej izolácie okien sú samolepiace fólie, ktoré sa nalepia na vnútorné sklo z vonkajšej strany. Najkvalitnejšie sú schopné znížiť straty sklom až o 30%, v lete znižujú teplotu v miestnosti o 7-9°C tým, že odrážajú slnečné žiarenie.  Ich nevýhodou je ich životnosť a čiastočné zatmenie miestnosti. Taktiež - vylepšuju tepelnoizolačné vlastnosti skla aj keď problém je v mnohých prípadoch v ráme, resp. netesniacom ráme okna.

Montáž okien

Okno je dobré, len ak je dobre namontované a to nie všetky firmy dokážu. Kritickým miestom - najmä pri výmene okien - je styk okenného rámu a konštrukcie steny. Pri použití len samotnej PUR peny môže vplyvom prieniku vodných pár do tohto priestoru dôjsť k narušeniu izolantu, prípadnému premŕzaniu a vzniku plesní. Z vonkajšej strany je vhodné použiť vodovzdorný a paropriepustný izolant (napr. polyuretánové pásky), z vnútornej parozábrany (tieto materiály je možné ďalej povrchovo upraviť).

Dôležitým rozhodovacím aspektom pri výbere okna domácej alebo zahraničnej výroby predávanom na slovenskom trhu je existencia platného certifikátu potvrdzujúceho základné funkčné vlastnosti autorizovanou štátnou skúšobňou.