SCHÜCO

SCHÜCO

Produktové rady / Produkty

Schüco celosvetovo vedúci podnik pre okenné, dverné a fasádne systémy.

Už viac ako 10 rokov vyrába Schüco aj tepelné kolektory a zariadenia vo výrobnom sídle Bielefeld v Severnom Porýní-Vestfálsku. Na jeseň 2005 uviedlo Schüco do prevádzky prvé 1.000-megawattové produkčné zariadenie pre tepelné kolektory v Nemecku. To zodpovedá výkonu atómovej elektrárne.

Vysoké náklady na el. energiu. Obmedzené zdroje. Klimatické zmeny. Množstvo nových výziev si vyžaduje nové riešenia. Schüco pre vás riešenie vyvinulo: Energia2 - úspora a získavanie energie. Pokrokové okenné a dverné systémy šetria energiu prostredníctvom optimálnej tepelnej izolácie. Solárne zariadenia získavajú energiu zo slnka. A urobia tak z vášho domu malú - ekonomicky a ekologicky prínosnú - elektráreň.

web: www.schueco.sk
e-mail: schueco@schueco.sk

Schüco International KG
Tomášikova 17
821 01 Bratislava
Tel.: + 421 2 48 2696 01
Fax: + 421 2 48 2696 11

Dvere podľa umiestnenia v rámci dispozície sú

 • stupné, bezpečnostné
  • interiérové - chránené pred poveternosťou
  • exteriérové – vystavené povetrnosti

 • interiérové – medziizbové

Podľa materiálového vybavenia

 • drevené
 • oceľové, hliníkové
 • plastové
 • kombinované ( s presklením,s mrežami, s oceľovou vložkou )


Podľa požiarnej odolnosti

 • bez požiarnej odolnosti
 • požiaru odolné, (napr. EW 15 ) oznečenie podľa požadovaných minút odolnosti
 • požiaru brániace ( napr. EI 15 )
(viac v časti Protipožiarna ochrana)

Dodatočná požiarna ochrana priestorov sa dá zabezpečiť roletovými požiarnymi uzávermi aj posúvnými požiarnymi stenami .

Dvere môžu mať aj samozatváracie zariadenie s horným alebo dolným umiestnením – v podlahe.

Osadenie dverí

Štandardne sa dvere osadzujú do zárubne (môže byť aj osadenie bezzárubňové)

 • drevenej
 • oceľovej
 • plastovej

Pre osadenie v novostavbe sa vopred vymuruje čistý otvor, ktorý je však o cca 12 cm širší ako požadovaná priechodná šírka dverí . Pri rekonštrukciách priestorov, v ktorých nie je možné vybúrať existujúcu oceľovú zárubeň , túto je možné obložíť novou drevenou zárubňou s tým, že sa zúži priechodnosť otvoru.

Mreže

Dvere môžu byť dodatočne chránené mrežami, ktoré :

 • sú súčasťou dverného krídla
 • majú vlastnú nosnú konštrukciu


Ovládajú sa motoricky , alebo ručne.

Tepelnotechnické hľadisko

Dvere musia popri zabezpečení objektu proti vlámaniu a hluku plniť aj funkciu ochrany proti tepelným stratám.

Pokiaľ nejde o vstup do nevykurovanej budovy, vonkajšie dvere by mali mať dobrú tepelnú izolačnú hodnotu (najvyššia prípustná k-hodnota pre vonkajšie dvere je 2,0 W/m2.K pre novostavby a 2,7 pre rekonštrukcie).

V každom prípade sa odporúča zádverie, ktoré nielenže zabraňuje prípadnému vniknutiu dažďa do obytných priestorov, ale znižuje aj tepelné straty. Pri vstupných dverách otváraných dovnútra treba predísť tomu, aby sa počas dažďa dostala do interiéru voda (napr. strieška nad vstupom, prípadne vstup pod balkónom, loggiou a pod.).

Bezpečnostné dvere

Pevnosť dverného krídla je daná jeho konštrukciou, ktorú tvoria oceľové platne a výstuhy.

Dvere sú zároveň aj požiarnym uzáverom. Majú tzv. 3D závesy, ktoré sú nastaviteľné, zabezpečujú maximálnu stabilitu dverí a vysokú presnosť osadenia. Pántová strana ako aj ostatné strany dverného krídla sú naviac vybavené aktívnymi a pasívnymi istiacimi bodmi. Tieto sa zasúvajú do otvorov v zárubni aj v závesovej strane, znásobujú bezpečnosť a odolnosť dverného uzáveru .

Bezpečnostná zárubeň je oceľová, vyplnená materiálom zabraňujúcim jej roztiahnutie. Mala by byť zasilená v zámkovej časti a v miestach istiacich bodov, čo výrazne sťažuje jej prekonanie.

Bezpečnostné vložky sú konštruované tak, aby odolali najčastejším spôsobom napadnutia.

Bezpečnostné vložky obsahujú patentované kľúče, ktorých kópiu je možné vyrobiť po predložená bezpečnostnej kartičky.