Zmäkčovanie a úprava vody

Pod tvrdosťou vody (podľa stupňa pH) sa rozumie podiel rozpustených vápenných a horčíkových zlúčenín. Čím je voda môkšia, tým skôr rozpúšťa kovy a kovové oxidy v potrubí. Tvrdá voda nie je v zásade zdraviu škodlivá alebo horšia než mäkká voda. Jej veľkou nevýhodou však zostáva ukladanie vodného kameňa, ktoré môže spôsobiť zanášanie potrubia, zníženie účinnosti vykurovacích telies alebo vápencové znečistenie okrajov umývadiel.

Ukladanie vodného kameňa však vzniká takmer výlučne pri teplote vody nad 55°C. Ak voda vo vnútornom vodovode nepresiahne túto teplotu, starosti s vodným kameňom ubudne. Popri jednoduchých prípravkoch na odstraňovanie vodného kameňa (napr. ocot, sóda) sa na trhu objavuje množstvo zariadení na zmäkčovanie vody.

Voda dodávaná do domácností verejným vodovodom by mala byť hygienicky nezávadná. Dohliada na to vodárenská spoločnosť. Predsa však pitná voda z verejného vodovodu obsahuje množstvo prímesí anorganického (piesok, hrdza, zlúčeniny vápnika, chlóru alebo iné) alebo organického pôvodu - mikroorganizmy.

 

Obzvlášť citlivá stránka zásobovania kvalitnou pitnou vodou je čerpanie vody z vlastného zdroja.

Zariadenia na úpravu vody slúžia na odstránenie nežiadúcich látok a zabráneniu nadmernej tvorby vodného kameńa vo vodovodných zariadeniach.

V súčasnosti je na trhu veľké množstvo zariadení na úpravu vody. Zariadenia na úpravu vody umiestňujeme za vodomerom.

Chemická úprava vody

- spočíva v dávkovaní zdravotne nezávadných chemických prípravkov (zvyčajne na báze potravinárskych polyfosfátov), ktoré zabránia osadeniu vodného kameňa (zlúčenín vápnika a horčíka) v potrubiach, jemných tryskách perlátorov výtokov alebo v práčkach, ohrievačoch teplej vody a umývačkach riadu.

Fyzikálna-elektrostatická úprava vody

- pôsobením vysokonapäťového elektrostatického poľa pôsobí na kryštalickú štruktúru vápenatých solí a rozpúšťa ich. Pôsobením zariadenia sa vytvára v potrubí antikorózna ochranná vrstva.

Fyzikálna-elektrodynamická metóda

- používa modulované impulzy stredavého prúdu vysokej frekvencie. Takto sa narušia väzby vápnika a horčíka s molekulami vody a uvoľnia sa ako ióny, ktoré vzájomne kolidujú a vytvárajú neškodné kryštalické zárodky. Tieto neviditeľné čstice sú spotrebované spolu s vodou. Uvedená metóda rozpúšťa aj staršie vrstvy vodného kameňa.

Škodlivé pôsobenie fyzikálnych metód na zdravie nebolo dosiaľ preukázané ani pri osobách citlivých na elektromagnetické polia.