Materiál potrubia

Oceľové rozvody

Klasické oceľové závitové pozinkované rúry sa používajú stále menej. Dôvodom je hlavne zložitejšia montáz a ťazšia spracovateľnosť rúr, ale aj zanášanie potrubia inkrustami. Obzvlášť citlivé na koróziu sú rozvody TÚV z príčiny prevádzkovej teploty média.

Plastové rozvody

sa v posledných rokoch začali široko používať. Ich vžhody spočívajú v ľahkej a rýchlej montáži. Sú pružné, tvarovateľné, hladké - čo je výhoda z hľadiska tlakových strát, zdravodné neškodné, chemicky odolné, nekorodujú a nezanášajú sa vodným kameňom. Keďže životnosť plastových rozvodov je závislá od teploty média a tlakových pomerov, je dôležité všimnúť si vlastnosti jednotlivých plastov, spôsob ich spájania a to, či ide o jedno- alebo viacvrstvové materiály. Ľahko rozoberateľné spoje by sa nemali zabudovať do podlahy. Za vhodný materiál sa považuje polybutén, sieťovaný polyetylén a iné. Z hľadiska dlhodobej odolnosti proti vnútornému pretlaku by potrubie TÚV malo mať minimálne PN 16.

 

Medené rozvody

Ich výhody spočívajú v ľahkej montáži, flexibilite voči stavebným podmienkam, dlhej životnosti, nižších tlakových stratách, vysokej pevnosti a kotóziovzdornosti a možnosti recyklácie. Spájajú sa spájkovaním, lisovaním, zváraním a rozobewrateľnými spojmi. Existujú medené rúrky pre zdravotechnické inštalácie a kúrenárske rozvody. Zdravotnotechnické majú inú povrchovú úpravu.

Rúrky pre zabudovanie pod omietku sa dodávajú aj s plastovou ochraou proti poškodeniu vrstvy.