Úprava dreva

Povrchová úprava drevených plôch spočíva v ich biotickej (plesne, huby, hmyz ap.) a abiotickej (poveternostné vplyvy, slnečné žiarenie ap.) ochrane, ako aj estetickej úprave (lesk, farba, imitácie...).

Exteriér

Biotická a abiotická ochrana dreva, či drevostavby z exteriérovej strany je uskutočnená konštrukčnými, alebo alebo chemickými ochrannými opatreniami:

Konštrukčná ochrana

Spočíva v čo najlepšom konštrukčnom a architektonickom riešení stavby, ktoré zohľadňuje špecifiká dreva:

 • výber správneho druhu a kvality dreva, s vyššou prirodzenou trvanlivosťou,     
 • vhodné architektonické prvky stavby - dostatočné presahy striech ap.,
 • dostatočná výška drevenej stavby nad terénom (min. 0,3 m),
 • dôsledná hydroizoláca medzi základom a drevenou stavbou,
 • udržiavanie správnej klímy v interiéri ap.

Chemická ochrana

Spočíva v napustení dreva látkami na báze vody, alebo chemických rozpúšťadiel (proti hmyzu, plesniam a hubám, retardéry horenia ap.). Kritickým miestom z tohto hľadiska sú miesta vystavené priamej vlhkosti a miesta v priamom styku so zemou – pätky stĺpov zasadené do zeme, drevené okná, krov domu. Chemickými látkami možno komplexne ošetriť (z hygienicko-zdravotných dôvodov) stavbu len do výšky 1 m od základu, vyššie sa stavba upravuje len čiastočne – lazúrami s prídavkami látok s insekticídnym a fungicídnym účinkom a zložkami proti UV žiareniu.

Ultrafialové žiarenie

UV žiarenie rozkladá v dreve lignín, čoho následkom vznikajú v dreve trhlinky, je vyschnuté a drsné. Vo vzniknutých otvoroch sa usadzujú škodcovia (mikroorganizmy, zárodky húb ap.).

Látky na chemickú ochranu dreva

Preventívne ošetrenie dreva vhodným typom chemického ochranného prostriedku treba vykonať podľa odporúčaní výrobcu. Vhodné prostriedky na chemickú ochranu dreva smerovo účinné a súčasne ekologicky prijateľné obsahujú najmä tieto komponenty:

 • pyretroidy (napríklad Cypermetrin, Cyflutrin) s insekticídnym účinkom 
 • kyselina boritá a jej soli s fungicídnym účinkom, insekticídnym účinkom i s ochranou voči horeniu 
 • kvartérne amóniové soli s fungicídnym účinkom 
 • sulfonamidy (napríklad Dichlofluanid, Tolylfluanid) s fungicídnym účinkom 
 • heterocykly s fungicídnym účinkom
  • deriváty chinolínu (napríklad bis-[8 hydroxychinolinát] meďnatý)
  • benztiazoly (napríklad TCMTB) 
  • benzimidazoly (napríklad Karbendazim) 
  • triazoly (napríklad Azaconazol, Propiconazol, Tebuconazol) 
 • intumescentné/penotvorné nátery alebo fólie s účinkom voči horeniu.

Odborníci odporúčajú používať výrobky deklarované pod označením BOCHEMIT
(Zdroj: Stavebníctvo a bývanie)

Interiér

V interiéri sú vzásade všetky výrobky z dreva (nábytok, obklady...), alebo na báze dreva (drevotriesky, štiepko-cementové dosky...) upravené vhodným náterom. Kritické sú miesta, ktoré prichádzajú do kontaktu s vlhkosťou, mastnotou: doska kuchynského stola, kúpeľnový nábytok, parapety.

Správne ošetrenie drevených prvkov interiéru obsahuje:

 • Vyspravenie podkladu – vybrúsenie, zatmelenie, farebné úpravy (dofarbenie), bielenie
 • Odstránenie starých náterov, mastných škvŕn ap. - olejové, syntetické alebo disperzné farby možno odstrániť brúsením, opaľovaním (opaľovacou pištoľou), odstrańovačmi starých náterov. Opaľovanie patrí k najšetrnejším spôsobom najmä u historického nábytku.
 • Farebná úprava a napúšťanie - pri farebnej úprave prírodného dreva sa používajú rôzne moridlá (na liehovej báze). Ak hrozia škodcovia (plesne, hmyz...), alebo ak drevo nemá homogénny povrch, či je príliš nasiakavé, odporúča sa použiť napúšťadlo. Tieto môžu byť syntetické, alebo disperzné, určené na ochranu proti škodcom, plesniam, UV žiareniu, požiaru, vode ap. Pri bežnom ošetrení sú vhodné disperzné napúšťadlá na akrylátovom základe. Drevo sa napúšťa buď natieraním, alebo močením v napúšťacej látke.  
 • Prebrúsenie – pred konečnou úpravou lakovaním, či natieraním farbou je potrebné povrch dreva prebrúsiť jemným brúsnym papierom, ktorý odstráni prípadné nečistoty, stopy potu, či vlhkosti, ktoré by mohli mať za následok nedokonalé priľnutie konečného náteru.

Konečná úprava

Na konečnú povrchovú úpravu dreva sa používajú často disperzné lazúry, či laky, ktoré dokonale uchovajú prirodzený vzhľad a zvýraznia štruktúru dreva. Nitrocelulózové laky (matné, alebo lesklé), olejové emaily sú

Nitrocelulózové matné, či lesklé laky a olejové emaily sa používajú len v interiéri - sú vhodné na miesta s nižšou mechanickou záťažou (skrine, nábytok). Na miesta mechanicky namáhané, alebo vystavené vlhkosti, chemikáliám ap. je vhodné použiť syntetické (polyuretánové, epoxidové alebo polyesterové) laky, alebo olejové laky.

V súčasnosti sú na trhu aj vodou riediteľné laky, alebo olejové vosky, ktoré sú vyrobené na prírodnej báze a spĺňajú ekologické a hygienické požiadavky so zachovaním ich účinnosti.

Lazúry

Sú riedke pigmentové laky - vyrábajú sa na syntetickej, alebo prírodnej báze (riediteľné vodou). Sú určené na transparentné nátery dreva (zachovávajú jeho štruktúru) a  hĺbkovú impregnáciu dreva (proti škodcom).

U syntetických lazúr a lakov je potrebné overiť ich vhodnosť pre interiér (tu sa používajú napr. lazúry bez insekticídov). Lazúry v exteriéri sa používajú zvyčajne v niekoľkých vrstvách: prvú vrstvu tvorí tenkovrstvový impregnačný náter vsakujúci hlboko do dreva, ďalšie zvyčajne 2 vrstvy hrubovrstvých lazúr je dostatočná ochrana proti UV žiareniu, mikroorganizmom a plesniam a tvoria takisto konečnú povrchovú, či farebnú úpravu .

Laky

Používajú sa na konečnú úpravu dreva, disperzné (bezfarebné) lazúry a laky dokonale uchovajú prirodzený vzhľad a zvýraznia štruktúru dreva.

Nitrocelulózové laky (matné, alebo lesklé) sú vhodné na miesta s nižšou mechanickou záťažou (sa používajú len v interiéri na skrine, nábytok ap.).
Na miesta v exteriéri, mechanicky namáhané, alebo vystavené vlhkosti, či chemikáliám je vhodné použiť syntetické (polyuretánové, epoxidové alebo polyesterové) laky, alebo olejové laky.

V súčasnosti je na trhu množstvo vodou riediteľných ekologických lakov, alebo olejových voskov, ktoré takisto spĺňajú dané kritériá účinnosti a ochrany dreva.

Fermeže a oleje

Používajú sa na ochranu dreva pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Tvorí ich zmes vysychajúcich olejov, ktoré na vzduchu rýchlo schnú a tvoria tenký priesvitný povlak. Dnes pre ich nižšiu trvanlivosť a nižšiu odolnosť proti dlhodobému pôsobeniu vody – tým pádom potrebu náter pravidelne obnovovať - ich nahrádzajú iné náterové materiály.

Fermeže sa používajú – kvôli ich polomatnému a pružnému povrchu najmä ako podkladový náter pod krycie farby (olejové, vodové, nitrocelulózové, syntetické).

Oleje sa v súčasnosti sa opäť začínajú hojne používať. Vyrábajú sa na prírodnej a syntetickej báze, pre interiér a exteriér. Silno nasiakajú do dreva (nasiakavosť ovplyvňuje druh a povrchová úprava dreva) a sú náročnejšie na aplikáciu – pri nesprávne upravenom povrchu dreva, rozdielnej nasiakavosti dreva a nesprávnej aplikácii môžu vznikať nepravidelnosti vo vzhľade, či farbe dreva. Oleje môžu byť sfarbené, vtedy ich možno použiť miesto moridla.

Vosky

Podľa spôsobu aplikácie vosky delíme na vosky aplikovateľné „za studena“ a „za tepla“. Oba typy voskov je potrebné po zaschnutí vyhladiť.

 • Studené vosky je možné nanášať pri bežnej teplote. Vyrábajú sa na na prírodnej báze vodou riediteľné, alebo s prísadami rozpúšťadie. Bývajú bezfarebné, alebo prifarbené, pri aplikácii niekoľkých vrstiev je možné úplné farebné prekrytie povrchu. Voskami je možné dosiahnuť aj zvláštne povrchové matné a lesklé efekty.
 • Teplé vosky sú náročné na aplikáciu – je potrebná špeciálna technológia. Sú odolnejšie, ako studené vosky.