Protipožiarne nátery

Stavebné konštrukcie z ocele a dreva (najmä nosné konštrukcie) je nevyhnutné kvôli zvýšeniu požiarnej bezpečnosti upraviť. Existuje niekoľko spôsobov ich ochrany - protipožiarne obklady, omietky, alebo nátery. Protipožiarne nátery sa používajú sa v interiéroch, aj exteriéroch (špeciálne nátery odolné voči zmenám teploty a vlhkosti), sú pomerne náročné na aplikáciu - túto vykonáva spravidla profesionálna firma.

Napeňovacie nátery 

Špeciálny druh protipožiarnych náterov, kde pri požiari (resp. okolitej teplote nad 200°C) sa vytvorí vrstva peny, ktorá zabraňuje prístupu vzduchu a zamedzuje horeniu. Výhodou je, že tieto nátery sú ľahšie, ako protipožiarne obklady či omietky. Nevýhodou je špecifická aplikácia, vykonávajú ju vyškolení odborníci firiem pomocou špeciálnej technológie a technického vybavenia. Povrch náterovej hmoty musí byť neporušený, vzhľadom na náročnosť aplikácie tieto nátery nemožno bežne kúpiť v obchodoch.