SAKRET

SAKRET

Produktové rady / Produkty

 
sakret_profil2.gif
Cincinatti, USA, 1936: stavebný inžinier Arthur C.Avril objavil hotové suché zmesi a nazval svoj výsledok SAKRETE, odvodené od sak=vrece a concrete=rete: nemecky SAKRET. S Arvilovým nápadom vznikli prvýkrát presne zmiešané stavebné hmoty, ktoré zjednodušili, úrychlili veľa pracovných procesov na stavbe a kvalitatívne zlepšili výsledok

Dnes je SAKRET jeden z najväčších výrobcov suchých stavebných materiálov na svete.
Svoje závody a zastúpenia má po celom svete. V roku 1999 otvoril SAKRET svoje zastúpenie aj na Slovensku.

Vďaka sieti predajcov SAKRET, môžeme výrobky SAKRET zakúpiť po celom Slovensku. Pri zhodnocovaní výrobkov sa orientujeme na zákazníkov, čo znamená spoľahlivé partnerské vzťahy pre obchodníkov, spracovateľov, projektantov a investorov. Šírka nami dodávaného sortimentu výrobkov, technické poradenstvo, strojná technika, inovácia, vývoj produktov umoňuje pružne reagovať na potreby zákazníkov.

info: 033/5354 473, 0905 718 869
SAKRET SLOVAKIA k.s.
Pri Kalvárii 16
91701 Trnava

Obklady tvoria obal, ktorý je na konštrukciu pripevnený tuhými alebo plastickými mechanickými prostriedkami. Upravujú vonkajšie alebo vnútorné povrchy a podľa materiálu ich môžeme rozdeliť na keramické, sklené, z čadičových dlaždíc, kamenné, drevené. Okrem ochrannej, vzhľadovej, estetickej funkcie prispievajú viac či menej k zvýšeniu tepelného odporu obvodovej konštrukcie, eliminácii tepelných mostov, zvukovej izolácii.

Obklady chránia obvodovú konštrukciu pred nepriazdnivými atmosférickými vplyvmi, chemickému pôsobeniu smogu a agresívnymi soľami. Hlavne presadenie technickej a estetickej kvality veľkého formátu z glazovaného gresu a vývoj lepiacich zmesí dopomohol k rozvoju realizácií fasádnych obkladov.

Pri odvetraných obkladových systémoch sa predchádza vzniku kondenzátu a účinku vlhkosti najmä v styku s nosnou konštrukciou, hlavne pri drevených obkladoch.

Pri návrhu obkladového povrchu je potrebné zvážiť možnosť zatepľovania a využitia slnečnej energie zároveň. Tento tepelnoizolačný systém znižuje spotrebu a dosahuje energetický zisk bez vedľajších škodlivých účinkov na prírodné prostredie. Slnečné žiarenie preniká cez transparentný zatepľovací systém a je absorbované tmavou plochou steny, pričom sa 95 % premení na tepelnú energiu. Systém sa skladá z celoplošne nalepenej dosky pomocou čierneho absorpčného lepidla na masívny podklad (akumulačná stena s objemovou hmotnosťou väčšou ako 1200 kgm-3), tepelnoizolačnej platne, armovacej vrstvy s transparentným lepidlom a povrchovej vrstvy. Optimálne využitie transparentného systému je v aplikácii na 30 % celkového povrchu fasády.