Obklady

Obklady tvoria obal, ktorý je na konštrukciu pripevnený tuhými alebo plastickými mechanickými prostriedkami. Upravujú vonkajšie alebo vnútorné povrchy a podľa materiálu ich môžeme rozdeliť na keramické, sklené, z čadičových dlaždíc, kamenné, drevené. Okrem ochrannej, vzhľadovej, estetickej funkcie prispievajú viac či menej k zvýšeniu tepelného odporu obvodovej konštrukcie, eliminácii tepelných mostov, zvukovej izolácii.

Obklady chránia obvodovú konštrukciu pred nepriazdnivými atmosférickými vplyvmi, chemickému pôsobeniu smogu a agresívnymi soľami. Hlavne presadenie technickej a estetickej kvality veľkého formátu z glazovaného gresu a vývoj lepiacich zmesí dopomohol k rozvoju realizácií fasádnych obkladov.

Pri odvetraných obkladových systémoch sa predchádza vzniku kondenzátu a účinku vlhkosti najmä v styku s nosnou konštrukciou, hlavne pri drevených obkladoch.

Pri návrhu obkladového povrchu je potrebné zvážiť možnosť zatepľovania a využitia slnečnej energie zároveň. Tento tepelnoizolačný systém znižuje spotrebu a dosahuje energetický zisk bez vedľajších škodlivých účinkov na prírodné prostredie. Slnečné žiarenie preniká cez transparentný zatepľovací systém a je absorbované tmavou plochou steny, pričom sa 95 % premení na tepelnú energiu. Systém sa skladá z celoplošne nalepenej dosky pomocou čierneho absorpčného lepidla na masívny podklad (akumulačná stena s objemovou hmotnosťou väčšou ako 1200 kgm-3), tepelnoizolačnej platne, armovacej vrstvy s transparentným lepidlom a povrchovej vrstvy. Optimálne využitie transparentného systému je v aplikácii na 30 % celkového povrchu fasády.