Nátery betónu

Schopnosť betónu odolávať vonkajším vplyvom prostredia (prenikanie vody, agresívne kvapaliny, plyny...) je závislá najmä od nepriepustnosti povrchovej vrstvy.

Metódy povrchovej úpravy betónu

  • Hydrofobizácia – zabránenie prieniku kvapalín (vody) do kapilárneho systému betónu (je aplikovaná do hĺbky cca 2-4 mm). Hydrofóbna vrstva prepúšťa plyny – vzduch, vodnú paru, CO2, zvyšuje odolnosť voči prenikajúcim kvapalinám, UV žiareniu a ozónu. Obmedzuje zachytávanie nečistôt a zvyšuje odolnosť voči mrazu. Používajú sa látky na báze silikónu.
  • Impregnácia  - chráni betón proti vplyvu ovzdušia, UV žiarenia, mechanického poškodenia. Impregnácia prenikne do hĺbky 30-50 mm a zaplní póry v povrchu. Na impregnáciu sa najčastejšie používajú nízkoviskózne epoxidové živice či akrylátové disperzie.
  • Utesnenie pórov kryštalizáciou - vodný roztok zmesi aktívnych chemických látok a cementu spôsobí reakciu so zložkami betónového podkladu. Vznikajúce kryštály, nerozpustné vo vode, postupne zapĺňajú póry aj vo väčších blokoch betónu. Vďaka tejto povrchovej úprave je betón vodotesný a mrazuvzdorný.

Nátery na betónové konštrukcie tvoria na povrchu betónu rôzne hrubé vrstvy:

  • tesniace nátery: hrúbka cca 0,05 mm
  • lazúrovacie nátery: hrúbka cca 0,3 mm
  • tenké nátery: hrúbka 0,3 až 2,0 mm
  • hrubé nátery: hrúbka 1 až 5 mm

Ochrané nátery na betón na báze akrylátových a polyuretánových živíc sú schopné preklenúť trhlinky v betóne bez porušenia ochranného filmu. Taká povrchová úprava obmedzuje prístup agresívnych látok do betónu a hlavne k výstuži v betóne. Pri posudzovaní účelnosti náteru treba zohľadniť parameter ochrannej účinnosti náteru pomocou koeficientu odporu pre vodnú paru a CO2. Dôležitá je i funkčná životnosť náteru.

Výberu vhodnej povrchovej úpravy betónu predchádza technická diagnostika a prieskum objektu, druhu a stupňa agresívnych účinkov a stanovenie účelu použitia objektu. Ani najlepší výrobok nebude účinný, ak sa presne nedodrží technologický postup realizácie, najmä príprava podkladu, presné dodržanie pomerov miešania zložiek či teplota prostredia a podkladu.

Farby na betón

Farby na betón sa vyrábajú ako dekoračné a ochranné prvky v jednom. Rozlišujú sa stupńom ochrany betónu, od farieb určených pre bežné interiéry (schodiská, betónové podlahy ap.) až po špeciálne farby určené pre povrchy mimoriadne chemicky a mechanicky namáhané, ako sú autoservisy, auto-umyvárky, kotolne ap.