Fasády

Vlastnosti jednotlivých druhov fasádnych povrchových úprav sú determinované v prvom rade ich zložením. Skladajú sa rôznych zložiek, ktoré plnia v materiáli rôzne funkcie:

 • Spojivá majú rozhodujúci vplyv na celkové vlastnosti exteriérovej omietky alebo náteru
  • určujú vhodnosť použitia povrchovej úpravy na konkrétny podklad za konrétnych okrajových podmienok (druh podkladu z hľadiska materiálového zloženia, jeho vlhkosť a pod.), 
  • zabezpečujú pevné a trvalé spojenie ostatných zložiek materiálu a ovplyvňujú prídržnosť povrchovej úpravy k podkladu.
 • Ostatné zložky - pigmenty, plnivá, rôzne aditíva a rozpúšťadlá  - rozhodne nie sú nepodstatné, ale na výsledné vlastnosti nemajú až taký vplyv ako spojivo a dokonca nie vždy musia byť v materiáli všetky prítomné. Niektoré lazúrovacie nátery napr. neobsahujú ani plnivá ani pigmenty – môžu byť transparentné a ich slabý farebný nádych je daný práve použitým spojivom. Klasickým príkladom náterovej hmoty bez plnív a pigmentov je aj obyčajný biely vápenný náter

Výber povrchovej úpravy

Prvým kritériom pri výbere vhodnej povrchovej úpravy je zvyčajne Vaša predstava o budúcej fasáde (členenie, štruktúra a farebnosť povrchovej úpravy).

V zásade máme na výber medzi 

 • hladkou fasádou s povrchovou úpravou fasádnym náterom, 
 • fasádou so štruktúrou - hladená, škrabaná, ryhovaná

Druhým kritériom  je výber povrchovej úpravy, ktorá svojimi vlastnosťami a zložením bude vhodne spolupôsobiť s podkladom a zároveň bude schopná odolávať všetkým jestvujúcim vonkajším vplyvom (slnko, dážď, výfukové plyny, prach, kyslé dažde, machy, riasy atď.). Tieto vlastnosti povrchovej úpravy ovplyvňuje najmä použité spojivo. Podľa spojiva rozdeľujeme povrchové úpravy na

 • akrylátové - vodoodpudivé materiály na báze akrylátovej disperzie, určené na konečnú povrchovú úpravu novostavieb.
  + veľmi dobrá prídržnosť
 • silikátové - minerálne výrobky na báze vodného skla, vysoko paropriepustné, určené na konečnú povrchovú úpravu tak novostavieb ako aj starých a historických budov
  + vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie
  + vysoko paropriepustné, vhodné aj ako povrchová úprava sanačných systémov, kontaktných zatepľovacích systémov
 • silikónové - vodoodpudivé, paropriepustné materiály na báze silikónových živíc, určené na konečnú povrchovú úpravu tak novostavieb ako aj historických a starých objektov.
  + nízka náchylnosť na zašpinenie
  + vysoká krycia schopnosť a dobrá prídržnosť
 • minerálne - materiály s hydraulickým spojivom určené na konečnú povrchovú úpravu minerálnych jadrových omietok v exteriéri i v interiéri
  minerálne, vysoko paropriepustné materiály,
  + vhodná aj ako povrchová úprava kontaktných zatepľovacích systémov
 • tepelnoizolačné ›› viď sekcia Izolácie a zateplenie

Fasádna omietka

Klasicky sa na úpravu fasád používa vápennocementová omietka minimálnej hrúbky 20 mm, povrchovo upravená tenkou vrstvou ušľachtilej omietky. Toto zloženie je vhodné pre murivo z pálených tehál. Pri štiepkocementovom murive je potrebné vonkajšiu omietku vystužiť sklotextilnou mriežkou, pri pórobetóne stačí vápennocementovú umietku naniesť v hrúbke cca 10 mm.

Ak je murivo zo zmiešaného materiálu, alebo má otvorené nerovnosti, či škáry, je nevyhnutné to zohľadniť. Ak pri škárach vychádza hrúbka omietky nad 25mm, odporúča sa ju nanášať v dvoch vrstvách. Doba zrenia (karbonizácie omietok) je približne 10 dní na 10 mm hrúbky omietky.

Farebná úprava fasády

Farebnä úprava fasády sa realizuje pomocou ušľachtilých farebných tenkovrstvových omietkok, alebo povrchovou farbou. Farebná omietka predstavuje lepšiu alternatívu, aj keď je finančne a technicky náročnejšia. Zmes je prefarbená v celom svojom objeme, je možné vytvoriť zrnitý, škrabaný, alebo ryhovaný povrh. Takéto omietky si zachovávajú vysokú kvalitu aj po rokoch, vyrábajú sa na báze silikátových, alebo akrylátových živíc, vodného skla, alebo minerálnych zložiek.

Farbenie fasády je lacnejšia, ale menej trvanlivá varianta. Farba sa nanáša na vyzreté omietky, betónové konštrukcie alebo staré nátery, na vyblednuté farebné omietky so zodpovedajúcimi parametrami – vyhovujúci technický stav podkladu (čistota, súdržnosť, nasiakavosť, výkvety solí...) a vyhovujúce chemické zloženie. Inak hrozí, že farba sa bude odlupovať. Farby kopírujú štruktúru podkladu a často sa používajú pri rekonštrukciách historických fasád » viď sekcia Fasádne farby.

Vplyv materiálu na vlastnosti omietky

Paropriepustnosť

S požiadavkou na paropriepustnosť omietky sa stretávame najmä u starých objektov, alebo u novostavieb s nedostatočne vyzretými omietkami a materiálmi (pórobetón a pod.).

+ Tu je potrebné vybrať povrchovú úprava s čo najnižším difúznym odporom – vhodné sú najmä minerálne, silikátové alebo silikónové materiály.

- Akrylátové disperzné povrchové úpravy sú vzhľadom na vyšší difúzny odpor pre aplikáciu na týchto objektoch nevhodné.

Farebnosť

+ v prípade požiadavky na sýte farebné odtiene odporúča sa siahnúť po akrylátových materiáloch, ktoré umožňujú použiť výraznejšiu pigmentáciu.

- Silikónové a najmä silikátové hmoty nie je možné pigmentovať v príliš výrazných farebných odtieňoch, farebnosťou sa teda približujú skôr k prírodným odtieňom.

Vyspravované fasády, staré nátery

Podklad sa v tomto prípade vyznačuje nerovnomernou nasiakavosťou a vlhkosťou.

+ Na takéto povrchy je ideálne použiť materiály na silikónovej báze,

- Neodporúča sa aplikovať silikátové materiály - pri ich použití môže viesť k vzniku fľakov a rozdielnosti vo farebnosti.  Podobne silikátové omietky a farby nie je vhodné aplikovať na staré silikónové a disperzné nátery, teda na hydrofobizované podklady.

Náročné vonkajšie prostredie

Vysoké znečistenie životného prostredia  

+ vhodné sú materiály s nízkou špinivosťou. Tejto požiadavke opäť najlepšie vyhovujú silikónové, silikátové a minerálne materiály.

- Disperzné látky statickým elektrickým nábojom naopak priťahujú poletujúce zrnká prachu a sú teda náchylnejšie na znečistenie.

Exponované lokality so silnými hnanými dažďami - potrebné je voliť materiál s nízkou nasiakavosťou,

+ silikónové alebo disperzné materiály. Pokiaľ ide o životnosť jednotlivých druhov povrchovej úpravy, samozrejme nátery nemôžu konkurovať omietkam, či už tenkovrstvovým alebo minerálnym ušľachtilým.

Z pohľadu materiálovej bázy sa najdlhšou životnosťou vyznačujú minerálne, silikátov

Výber značky, dodávateľa

O spoľahlivom fungovaní povrchovej úpravy okrem výberu vhodného materiálu rozhoduje aj jeho výrobca. Podobne ako pri iných investíciach s očakávanou dlhodobou životnosťou je preto rozumné prikloniť sa k materiálom od renomovaných a časom už overených výrobcov ponúkajúcich okrem kvalitných materiálov aj komplexný servis a poradenstvo.

Samozrejmosťou v rámci servisu by mali pritom byť:

 • osobná návšteva technického poradcu priamo na stavbe, kvalifikované poradenstvo, poskytnutie vzorkovníkov farebných odtieňov omietok a farieb
 • poskytnutie katalógu refernčných stavieb
 • počítačom spracovaná vizualizácia objektu s vybranými farebnými odtieňmi
 • predvedenie vybraných farebných odtieňov priamo na fasáde, resp. na skúšobných doskách
 • možnosť namiešania odtieňov aj mimo rámec vlastného vzorkovníka
 • pružnosť a operatívnosť v dodávkach objednaných materiálov

Veľký vplyv na kvalitu výsledného diela má samozrejme aj výber realizačnej firmy