Zateplenie obvodových stien

Spôsoby zateplenia obvodových stien

Zateplenie obvodovývch stien z vonkajšej strany

Výhody:

- tento spôsob je výhodný z fyzikálneho hľadiska. Zvýši sa tepelný odpor stien a stavených konštrukcií (odolnosť voči úniku tepla), obmedzí sa kondenzácia vodnej pary a podstatne sa zlepšia akumulačné vlastnosti muriva,
- zvyšuje odolnosť objektu proti poveternostným vplyvom (sneh, dážď, silné slnko),
-  vhodne navrhnutý zatepľovací systém vylepšuje estetický vzhľad budovy,
- pri realizácii nedochádza k narušeniu vnútorného chodu objektu

Nevýhody
- väčšia obtiažnosť pri realizácii – hlavne u vysokých budov a s tým súvisiace vyššie finančné náklady,
- obtiažna realizácia u historických objektov, členitých fasád, fasád s dekoráciami a ozdobami

Zateplenie obvodových stien z vnútornej strany

Výhody
- tento spôsob je finančne výhodnejší,
- konštrukcia pri realizácii nie je vystavená poveternostným vplyvom,
- je to často jediný spôsob zateplenia historických a pamiatkovo chránených objektov

Nevýhody
- zmenšenie vnútorného priestoru miestnosti,
- často nutnosť preloženia elektrickej resp. Inej inštalácie,
- môže v konštrukcii dochádzať ku kondenzácii vodnej pary a následne vzniku plesní,
- vnútornou tepelnou izoláciou sa zbavíme akumulačnej schopnosti pôvodného muriva

 

 

zateplenie.gif

Obvodová stena bez tepelnej izolácie

Bod mrazu je približne v strede muriva. Murivo je ochladzované, z časti v zime premŕza. Okrem vysokých tepelných strát, vlhkosť absorbovaná v murive v zime zamŕza - zmenami objemu môže narušiť celistvosť muriva, v murive sa vytvoria trhlinky

zateplenie_zvnutra.gif

Zateplenie z vnútornej - interiérovej strany

Bod mrazu sa posúva až za hranicu vnútornej strany muriva - do tepelnej izolácie. Tepelná izolácia zabraňuje únikom tepla z interiéru, ale neochraňuje vonkajšie murivo pred premŕzaním. Tak, ako v prvom prípade vplyvom poveternostných podmienok môže byť murivo narušené a vznikať na vnútornej strane plesne. Takisto - v tomto prípade akumulačná schopnosť muriva ostáva nevyužitá.

zateplenie_zvonku.gif

Zateplenie z vonkajšej - exteriérovej strany

Zateplenie chráni proti únikom tepla z interiéru zároveň chráni murivo pred premŕzaním - bod mrazu sa nachádza v tepelnej izolácii pred vonkajšou stranou muriva. Zároveń sú zachované akumulačné vlastnosti muriva