Transparentná tepelná izolácia

Funkciou konvenčnej tepelnej izolácie je znižovať tepelné straty prechodov tepla zvnátra budovy von a to svetelne nepriepustnou izolačnou vrstvou. Existujú špeciálne tepelno-izolačné mateiály, ktoré umožňujú tok tepla zvonku do vnútra budovy. V tomto prípade sa hovorí o „transparentnej izolácii“ (TTI).

Systém TTIVS

Transparentná tepelná izolácia sa zvyšajne vyrába ako polotovar a dá sa kúpiť v podobe skladateľných dielcov v tvare dosiek veľkosti 1-2 m2. Ich hrúbka je 8-14 cm a zodpovedá klasickým izolačným platniam. Medzi vonkajšou omietkou zo sklených guliek sa nachádzajú transparentné plasty. Tým sa dosahuje vysoká kvalita tepelnej izolácie (0,08 W/m2.K), ktorá je porovnateľná s drevovláknitými doskami. Omietka z malých sklených guliek tvorí krytie systému a chráni pred poveternostnými vplyvmi.

Montáž

Plochy, na ktoré sa nanáša TTIVS, sa pri konvenčnom zateplení vynechajú. Nanesie sa na ne absorpčný náter, ktorého funkciou je premeniť slnečné svetlo na teplo. Niekedy slúži aj ako lepidlo, ktorým sa izolačné dosky upevňujú na múr.

Princíp

Na povrch TTIVS dopadá svetlo. Časť slnečného svetla sa odrazí a časť preniká cez povrchovú vrstvu. Čím je slnko vyššie, tým väčší je aj stupeň odrazu. Preto je v zime prienik energie 3-4 krát vyšší ako v lete. V dôsledku toho je účinnosť pohlcovania žiarenia v zime najväčšia a naopak, v lete nedochádza k nepríjemne vysokým teplotám. Keďže tepelné zisky sa prejavujú so 6-8 hodinovým oneskorením a TTIVS sa upevňuje zvyčajne len na časť fasády, nie je zväčša ani potrebné, aby sa fasáda tohto typu tienila.

Pri premene svetla na teplo dosahuje absorbér účinnosť približne 95%, na južnej strane sa dosiahnu teploty až 70°C. Podľa orientácie TTIVS fasády možno počítať so ziskom 30-120 kWh/m2. Maximálnu hodnotu dosiahnete na južnej strane, na severnej je zisk len 30-40 kWh/m2.

Prvky TTIVS sú preto vhodné najmä na južné fasády, zatiaľ čo na východných a západných možno počítať v dôsledku nižšej polohy slnka dopoludnia a popoludní s vyššími interiérovými teplotami. Podľa vyhodnotenia terajších skúseností najlepšia efektívnosť sa dosahuje pri plošnom podieli 25% TTIVS na južnej strane.

Pre zmysluplné využitie tepla je potrebný masívny múr s dobrou akumulačnou schopnosťou. Povrch múru musí byť vhodný na nanášanie lepidla a tmelu.

Zvyšnú plochu fasády je potrebné zaizolovať tradičným izolačným materiálom