Tepelná izolácia, zateplenie

Tepelná izolácia je len jednou aj keď dôležitou súčasťou zateplenia. Tepelnoizolačné materiály sa však používajú aj mimo zetepľovacích systémov, či ako tepelná izolácia rozvodov a zariadení alebo ako tepelná izolácia vnútorných konštrukcií objektu.

Vodítkom pri výbere materiálu tepelnej izolácie podľa teplotechnického účinku je súčiniteľ lambda ? (W/m.K), ktorý vyjadruje schopnosť materiálu viesť teplo: čím nižšia je táto hodnota, tým je izolácia účinnejšia. Výber materiálu však musí zohľadňovať aj ďalšie vlastnosti: difúzny odpor pri prechode vodných pár, protipožiarné vlastnosti najmä v súvislosti s izolovanou konštrukciou, pôsobenie na okolie z hygienického hľadiska a životnosť materiálu.

Minerálna vlna 

Minerálna vlna pozostáva z veľkej časti z kremenného piesku (sklená vata), resp. z efuzívnej horniny (kamenná vlna). Kameň sa roztaví, aby sa z neho napokon vyrobili umelé minerálne vlákna. Ako spojovací materiál sa najčastejšie pridáva fenolformaldehydová živica (približne 3 - 10 % pri sklenej vate a 1 - 3 % pri kamennej vlne).

Izolácie z minerálných vlákien sa predávajú ako izolačná plsť, ako dosky a môžu byť kašírované hliníkovou fóliou, sklenou alebo inou textiliou alebo ošetrené kovovou sieťovinou.

Kamenná vlna

Sklená aj kamenná vlna fungujú na rovnakom princípe ako "ovčia vlna", čiže zachytia vzduch v medzerách, čím sa znižuje tepelná vodivosť z jedného povrchu na druhý. Ľahko sa inštalujú do stien a podkrovných priestorov a je to najefektívnejšie riešenie izolácie na trhu pre zníženie nákladov.

Sklenná vlna

Sklená aj kamenná vlna sa dodávajú v pásoch, doskách, alebo volne. Pri porovnaní hmotností je sklená vlna efektívnejší izolačný materiál. Najviac je dôležité, že oba typy izolácie majú výhody v tom, že zabraňujú prenikaniu vonkajšieho hluku do interiéru a sú nehorľavé. To sú hlavné dôvody vysokého dopytu najmä majiteľov domov.

Minerálna vlna - NOBASIL by nemala byť vo vzdušnom styku s vnútorným priestorom a preto ju treba dobre zatesniť. Pri jej aplikácii je potrebné používať rukavice a masku proti jemnému prachu. Vyznačuje sa výbornými vlastnosťami a to tepelnoizolačnou schopnosťou, paropriepustnosťou, požiaruvzdornosťou, dlhou životnosťou, chemickou a biologickou odolnosťou, nízkou tepelnou rozťažnosťou a pokiaľ je hydrofobizovaná aj vodoodpudivosťou. Tieto vlastnosti ju robia atraktívnym materiálom nie len pri zatepľovaní fasád, ale aj zatepľovaní podkroví, technických zariadení a vnútorných konštrukcií (vyrábajú sa málo stlačiteľné tvárovo stále dosky na izoláciu podláh, stropov a striech).

Expandovaný polystyrén (EPS), extrudovaný polystyrén (XPS)

Polystyrén sa vyrába z ropy a prísad a následne sa polymerizuje. Pri používaní XPS treba dbať na to, aby sa aplikovali len normy spĺňajúce vyrábané druhy bez škodlivých plynov H-FCKW, resp. H-FKW. EPS nie je vhodný na použitie vo vnútorných priestoroch, keďže z neho môžu unikať okrem iného stopy organických zlúčenín. Používajte len platne EPS so zaručene dlhou životnosťou. XPS sa využíva najmä vo vlhkých oblastiach a ako vonkajšia izolácia proti pôsobeniu zemnej vlhkosti.

Popredné firmy v oblasti zateplenia uviedli prednedávnom na trh nový výrobok a to perforovaný polystyrén, ktorý sa svojou dobrou paropriepustnosťou vyrovná minerálnej vlne - NOBASILU.

Viac o vlastnostiach polystyrénu v časti » Vlastnosti polystyrénu

Izolačné drevovláknité dosky

Vyrábajú sa zo smrekového alebo borovicového dreva. Podľa využitia sú v ponuke dosky hydrofobizované s rozličnými prísadami (vosky, bitumén...). Dosky z jemných vlákien sú vhodné najmä pri zvukovej izolácii podláh ako protihluková ochrana. Na trhu sa dajú kúpiť aj fasádne elementy pre kompletnú vonkajšiu tepelnú izoláciu ako aj strešné izolačné dosky z jemných vlákien ako náhrada za bežnú konštrukciu (drevené debnenie, bituménový kartón...). Izolačné drevovláknité dosky prepúšťajú vodnú paru. Účinnosť izolácie je pri rovnakej hrúbke o niečo horšia, ako pri iných izolačných materiáloch.

Ľahké drevovláknité dosky

Vyrábajú sa z vlákien dlhých drevených hoblín. Ako spojovací materiál sa používa cement (šedé dosky) alebo magnezit (béžová farba). Keďže tieto platne majú menšiu izolačnú schopnosť než väčšina iných druhov izolácií, bývajú k dispozícii aj v kombinácii s minerálnou vlnou. Drevovlaknité dosky dobre držia omietku a keďže majú schopnosť akumulácie tepla, hodia sa pre interiérové využitie.

Expandovaný perlit

Vulkanický perlit sa rozdrobí a krátkodobo sa vystaví vysokým teplotám. Voda, ktorá je obsiahnutá v perlite, nafúkne objem materálu pätnásť- až dvadsaťnásobne. Na duté priestory sa hodí násypový materiál, zaťažiteľné násypy a prevedenie blokujúce vlhkosť. Perlit je vhodný aj na výrobu termicky izolujúcej malty a na omietky. Pri manipulácii s ním sa odporúča ochrana (maska zachytávajúca jemný prach).

Novinkou je použitie Perlitových guľôčok ako násyp do tepelnoizolačných tehál - najmä do prvého radu tehál nad podlahou. Významne sa tým zlepšia vertikálne tepelnoizovačné vlastnosti obvodovej steny (zdroj: HELUZ).

Slama

O slame, ako lacnej a efektívnej alternatíve sa veľa hovorí: balíky z dutých stebiel slamy, ktoré bežne vidieľ na poliach majú zhruba polovičnú tepelnoizolačnú schopnosť ako EPS. Pri správnom pracovnom postupe sú balíky slamy nehorľavé a odolné voči škodcom. Zvyčajne sa balíky slamy vkladajú do "debnenia" z drevených rebríkov, či dosák, tehál ap.

Korok

Korok sa získava z kôry korkovej borovice. Odporúča sa využívať len expandovaný korok, pretože ten sa vyrába bez pridávania spojovacích prostriedkov. Korok sa predáva buď vo forme granulátu (ten je ideálny ako násypový materiál pri šikmých strechách, stropoch a podlahách) alebo ako korkové platne. Korok má veľmi dobrú schopnosť tepelnej akumulácie, urdžiava si svoj tvar a nie je citlivý na mierny vplyv vlhka. Okrem toho manipulácia s ním je jednoduchá.

Polyuretán (PUR)

Jeho výroba je spojená s veľmi komplexným a energeticky intenzívnym procesom, pri ktorom vzniká veľa ekologicky škodlivých látok. Ako izolačný materiál je však zdravotne nezávadný. PUR má veľmi dobré izolačné vlastnosti.

Penové sklo

Penové sklo sa vyrába z taveného skla, ktoré sa extruduje a melie na sklený prášok. Tento materiál je prakticky rezistentný voči pare a neabsorbuje vlhko. Preto je vhodný najmä pre časti budovy, ako napríklad steny, ktoré sa dotýkajú zeme: pre pivnice, terasy a ploché strechy.

Ovčia vlna

Oredýva sa ako izolačná plsť, v podobe rohoží a na hrubú izoláciu ako upchávacia vlna. Má rovnaké izolačné schopnosti ako minerálna vlna. Pri ovčej vlne dbajte na ochranu proti moliam. Je veľmi príjemná na spracovanie a reguluje vlhkosť.

Celulóza (buničinové vločky)

Vyrába sa z použitého papiera pridaním asi 20% borového spojiva (ochrana proti hmyzu, myšiam, ohňu). Materiál sa nanáša buď fúkaním do dutých priestorov, alebo vstrekovaním spolu s čistou vodou (asi 10% vlhkosť). Izolačné dosky môžete bez problémov montovať aj sami.

Celulózové bunky dobre regulujú vlhkosť a pohlcujú hluk. Pri suchom spracovaní izolačných  dosiek dochádza k víreniu prachu, preto používajte masku. Dbajte na presné prevedenie, aby ste zabránili odštepu vlákien