SAKRET

SAKRET

Produktové rady / Produkty

 
sakret_profil2.gif
Cincinatti, USA, 1936: stavebný inžinier Arthur C.Avril objavil hotové suché zmesi a nazval svoj výsledok SAKRETE, odvodené od sak=vrece a concrete=rete: nemecky SAKRET. S Arvilovým nápadom vznikli prvýkrát presne zmiešané stavebné hmoty, ktoré zjednodušili, úrychlili veľa pracovných procesov na stavbe a kvalitatívne zlepšili výsledok

Dnes je SAKRET jeden z najväčších výrobcov suchých stavebných materiálov na svete.
Svoje závody a zastúpenia má po celom svete. V roku 1999 otvoril SAKRET svoje zastúpenie aj na Slovensku.

Vďaka sieti predajcov SAKRET, môžeme výrobky SAKRET zakúpiť po celom Slovensku. Pri zhodnocovaní výrobkov sa orientujeme na zákazníkov, čo znamená spoľahlivé partnerské vzťahy pre obchodníkov, spracovateľov, projektantov a investorov. Šírka nami dodávaného sortimentu výrobkov, technické poradenstvo, strojná technika, inovácia, vývoj produktov umoňuje pružne reagovať na potreby zákazníkov.

info: 033/5354 473, 0905 718 869
SAKRET SLOVAKIA k.s.
Pri Kalvárii 16
91701 Trnava

Hydroizolácie objektov predstavujú problematiku ochrany objektu voči vode a vlhkosti. V dnešnej dobe sa nahrádzajú bituménové pásy hydroizolačnými fóliami. Prednosťou fólií sú ich fyzikálno – mechanické vlastnosti, nenáročnosť spracovania.

 • Ďalšou oblasťou využitia hydroizolačných fólií je ich použitie ako parozábrany v konštrukcií strešných plášťov.
 • Hlavnou výhodou použitia tekutých hydroizolácií je ich nenáročná aplikácia, nepatrná hrúbka, vysoké premostenie trhlín

V stavebníctve sa väčšinou používajú viac či menej pórovité a hydroskopické materiály, ktoré pohlcujú vlhkosť. Napriek tomu, že pórovité látky sú dobrými tepelnými izolantmi, pri vystavení kapilárnej vzlínavosti veľmi ľahko vlhnú. Menej pórovité látky (kameň, betón, pálená keramika) sú odolnejšie voči pôsobeniu vlhkosti. Dlhodobé pôsobenie vlhkosti ich však tak isto poškodzuje. Vlhké stavebné materiály strácajú svoje tepelnoizolačné vlastnosti. Preto stavba musí byť dôkladné chránená hydroizoláciou voči podpovrchovej vode z podložia a voči atmosférickej vode strechou a vhodným prevedením vonkajších omietok.

Skôr než sa zamyslieť nad otázkou dodatočného zateplenia stavby je potrebné vyriešiť kvalitne a dlhodobo otázku izolácie muriva voči vlhkosti.

Tekuté izolačné fólie ( spriahnuté utesnenie )

Pri realizácii požiadaviek ochrany proti vlhkosti povrchových konštrukcií sa využívajú viac ako 15 rokov tzv. tekuté izolačné fólie. Tieto tekuté fólie na báze plastových disperzií, plastcementov alebo reaktívnych živíc sú nanášateľné špachtľovaním, valčekom alebo striekaním na podklad pod povrchové vrstvy z obkladov, dlažieb a obkladov z prírodného kameňa vo vnútorných a vonkajších priestoroch.

Výhody spriahnutých utesnení

 • rýchle a jednoduché realizovanie náteru s realizovaním kútových napojení
 • nepatrná hrúbka
 • vysoké premostenie trhlín
 • cena za prácu a materiál je primeraná

Pre výber vhodného materiálu treba stanoviť vlhkostnú záťažovú triedu

Do kategórie mierne zaťaženie, kde sa práce môžu realizovať bez stavebného dozoru spadajú práce

 • 0 steny a podlahy v domových kúpelniach bez podlahovej vpuste
 • A01 steny zaťažené striekajúcou vodou v domových kúpelniach s podlahovou vpusťou
 • A02 podlahy zaťažené striekajúcou vodou v domových kúpelniach s podlahovou vpusťou
 • B0 exteriérové stavebné konštrukcie s nie vysokým namáhaním vodou- terasy

Do kategórie vysoké zaťaženie, kde práce treba realizovať so stavebným dohľadom spadajú nasledovné izolácie priestorv

 • A1 steny vo verejných sprchách
 • A2 podlahy vo verejných sprchách a ochozy plaveckých bazénov
 • B steny a podlahy plaveckých bazénov
 • C steny a podlahy s vysokou vodnou a chemickou záťažou

Plastové hydroizolačné fólie

Hydroizolácia hornej stavby

Hydroizolačné fólie sú vyrobené na báze mäkčeného polyvinylchloridu (PVC-C) a sú určené ako povlaková strešná krytina pre všetky typy budov s plochou alebo šikmou strechou. Vhodné sú pre všetky konštrukčné riešenia strechy, vrátane budovania strešných záhrad a rekonštrukcií.

Základné charakteristiky :

 • strešnú krytinu tvorí vždy jedna vrstva fólie o hrúbke izolačnej vrstvy max.2 mm
 • priťaženie strešnej konštrukcie krytinou je max.3 kg/m2 .
 • všetky spoje strešnej krytiny sú vytvorené zvarmi s vysokou pevnosťou a vodovzdornosťou s možnosťou ich ďalšieho poistenia
 • strešná krytina dlhodobo odoláva poveternostnému namáhaniu a ultrafialovému žiareniu
 • systém umožňuje komplexnú dodávku strešnej krytiny vrátane oplechovania,, podkladných a ochranných vrstiev
 • prednosťou krytiny je schopnosť „ dýchať „ - prepustiť zabudovanú vlhkosť v konštrukcii do ovzdušia
 • Počas celej životnosti ju netreba udržiavať , po dožití je ľahko demontovateľná, odpady sú recyklovateľné

Hydroizolácia spodnej stavby

Z rady plastových fólii pre izoláciu spodnej stavby sú špeciálne fólie pre izolácie

 • bežnej stavby
 • proti tlakovej vode a radónu
 • proti ropným produktom
 • bazénov a jazierok

Realizáciu izolácie strechy a základov musí uskutočniť špecializovaná firma, vyškolená výrobcom s použitím všetkých doplnkových komponentov. Systémovo riešené je izolovanie rohov, úžľabí, prestupov potrubí , antén, atík apod.

 

 

 

Spracované podľa materiálov firmy Fatrafol Izolfa

Bituménové, asfaltové pásy

Chránená konštrukcia alebo priestor

Zloženie izolačného náteru

Zemná vlhkosť  
masívne betónové konštrukcie základov

2-, 3-násobný náter hornín asfaltovou hmotou

masívne zvislé steny podzemných priestorov

2-, 3-násobný náter asfaltovou suspenziou alebo emulziou
nástrek asfaltovolatexovej emulzie

steny a podlahy vo veľmi priepustných zeminách jednovrstvový povlak z asfaltového pásu bez krycej vrstvy a náterov horúcou asfaltovou hmotou
Zvýšená zemná vlhkosť  
steny a podlahy v menej priepustných zeminách

jednovrstvový povlak z asfaltového pásu so zosilnenou krycou vrstvou
2-, 3-vrstvový povlak a náter horúcou asfaltovou hmotou

Podzemná voda  
podzemné priestory alebo základové konštrukcie pri hydrostatickom tlaku do 0,02 MPa

dvojvrstvový povlak z nataviteľných asfaltových pásov so zosilnenou krycou vrstvou a zložkou zo sklených vlákien
4-, 5-vrstvový povrch z asfaltových pásov bez krycej vrstvy a náterov horúcou asfaltovou hmotou

podzemné priestory alebo základové konštrukcie pri hydrostatickom tlaku nad 0,02 MPa trojvrstvový povlak z nataviteľných pásov so zosilnenou krycou vrstvou a zložkou zo sklených vlákien

Príčiny deštrukcie hydroizolácie

Podľa normy ČSN P 73 0606 nosná vložka v asfaltovom páse nesmie byť nasiakavá : Príkladom môže byť handrená strojová lepenka vložená v asfaltovom páse. Pri nasiakavých vložkách môže sa dostať do vložky voda , ktorá v zime zamrzne, v teplých obdobiach sa mení na paru a uniká niekde mikroskopickými, inde väčšími trhlinami von.

Proces sa opakuje až do úplnej deštrukcie lepenky. Asfaltové pásy s nasiakavými vložkami sa na hydroizolačnú vrstvu napr. pri výstavbe plotu , domu nepoužívajú