Využitie daždovej vody

V priemernej domácnosti spotrebuje každá osoba približne 150 litrov pitnej vody denne. Z týchto 150 litrov sa však sotva 2 % spotrebujú na pitie a na varenie! Názov "pitná voda" teda nie je celkom výstižný. Najväčší podiel, okolo 32 % pitnej vody, spláchneme na toalete, ktorá nie je vybavená úsporným splachovaním. Jednou z možností, ako znížiť spotrebu pitnej vody, je využívanie dažďovej vdoy.

Dažďová voda namiesto pitnej vody

Pri novostavbách je možné už na začiatku navrhnúť zberné zariadenie na dažďovú vodu. Akumulovaná voda je vhodná na splachovanie WC a na pranie. Namiesto pripojenia na rozvod pitnej vody sa inštaluje vo všetkých toaletách rozvodná sieť dažďovej vody; pri nedostatku dažďovej vody sa nádrž dopĺňa pitnou vodou. Dôležité je, aby sa dodržalo úplné oddelenie rozvodov pitnej a dažďovej vody. Pri ďalšom dopĺňaní pitnou vodou nesmie dôjsť k priamemu spojeniu medzi pitnou a dažďovou vodou (inak vzniká nebezpečenstvo bakteriálneho zamorenia rozvodov pitnej vody). Ako materiál vodovodného potrubia v dome sa odporúča uprednostniť plastové potrubia pred medenými rúrami. Pozinkované potrubie nie je pre tieto aplikácie vhodné.

Dažďovú vodu je potrebné pri používaní v domácnosti prefiltrovať, pričom sa pre rôzne využitia vody odporúčajú iné filtračné stupne. Na splachovanie WC postačuje napríklad jednoduchý filter, zatiaľ čo pri práčke potrebujete jemný filter.
Pri voľbe nádržky na zber vody by ste mali dbať na jednoduchosť jej údržby. Voda by okrem toho mala zostať dostatočne chladná, pretože pri teplote nad 15 °C sa rýchlo rozmnožujú baktérie.

Od dispozície domu (miesto v pivnici alebo záhrade) závisí, či sa rozhodnete pre vonkajšiu alebo vnútornú zbernú nádrž. Kovové nádrže sa s výnimkou nádob z ušľachtilej ocele nehodia na zber dažďovej vody kvôli korózii. Dažďovú vodu možno zachytávať napríklad aj vo vonkajšej cisterne, ktorá sa zabuduje počas stavby do šachty.

Veľká zberná nádrž síce zvyšuje stupeň využitia zariadenia, no predimenzované zásobníky môžu v dôsledku dlhého státia vody spôsobiť problémy so zápachom a hygienou. Priemerná veľkosť zásobníka na dažďovú vodu by mala byť pre rodinný dom od 5 do 8 m3, v závislosti od lokality, v ktorej sa bude zbieraná voda využívať a stupňa pokrytia potreby.

Pre zavlažovanie v záhrade treba rátať s približne 6 m3 na plochu 100 m2 ročne. Potreba vyplynie z počtu výtokov napojených na zariadenie.

Pri presných výpočtoch hrá prirodzene úlohu aj intenzita zrážok v danej oblasti. Výdatnosť dažďa = plocha strechy x množstvo zrážok x súčiniteľ odtoku.

Vhodné je využiť dažďovú vodu pre polievanie v záhrade. V takom prípade treba výtok označiť nápisom "voda nevhodná na pitie" alebo ho umiestniť tak, aby k nemu nemali prístup deti, prípadne ho bezpečne uzavrieť.