Podlahy z PVC

Nulové resp. povlakové podlahy sú položené alebo lepené na upravenú vyrovnanú stropnú konštrukciu pomocou nivelačných alebo samonivelačných poterov. Lepené podlahoviny tvoria ucelenú, homogénnu vrstvu so stropom, čo pozitívne vplýva na kročajovú nepriezvučnosť.

V bytovej výstavbe sa používajú podložky na báze plastu, textilu či molitanu, ktoré zlepšujú hodnotu krokovej nepriezvučnosti.

Nulové podlahy a podlahy s izolačnými podlahovinami sa tradične pokrývajú v miestnostiach kobercom, ktorý vyhovuje podmienkam vzduchovej nepriezvučnosti a táto stropná konštrukcia má vplyv aj na zvýšenie celkovej pohltivosti v miestnostiach.

Je potrebné poznamenať, že konštrukcie nulových podláh nedokážu zabrániť prieniku tepla do stropných konštrukcií a sami o sebe nemajú akumulačnú schopnosť.