Laminátové podlahy

Na trhu s laminátovými podlahami je veľké množstvo výrobcov. Každý výrobok je charakterizovaný okrem ceny mnohými technickými a úžitkovými parametrami, podľa ktorých ho možno objektívne zhodnotiť. Pri laminátových podlahách sú to nasledovné charakteristiky: materiál nosného jadra, technológia výroby laminátového dielca, odolnosť nášlapnej vrstvy. Základným parametrom hodnotenia odolnosti laminátových podláh je obrusnosť.

Od augusta 1998 platí v Európe nová norma pre laminátové podlahy. Triedy oderu sa označujú AC1 - AC5 a samotná Taberova skúška bola modifikovaná. Brúsny papier sa pri tejto skúške mení každých 200 otáčok ( predtým po 500), skúška sa ukončí, keď sa v dvoch sektoroch objaví poškodenie zaťažovanej plochy veľkosti min. 0,60 mm2 a v treťom sektore max. 0,60 mm2, čo je hodnota IP (Initial Point). Podľa tejto normy počet otáčok určuje počiatok obrusu (IP), pričom trieda AC1 sú podlahy nižšej triedy (900 otáčok) a AC5 najvyššej triedy (min. 6500 otáčok).

V kombinácii s železobetónovými stropmi je laminátová podlaha vhodným izolantom (tepelným aj zvukovým). Medzi vyrovnaný strop a laminátovú podlahu sa vkladá celoplošná tlmiaca podložka, ktorá tlmí kročajový hluk. Skladba laminátovej podlahy:

  • laminátová vrstva - transparentná ochrana, odolná voči mechanickému poškodeniu (EN 13329)
  • dekoračná vrstva - napustený papier (melanínová alebo fenolová živica)
  • jadro - nosná doska (vysoko zahustené drevovlákno HDF, drevotrieska MDF)
  • tlmiaca a protišmiková podložka

Podlaha musí byť odizolovaná plošne a po obvode od ohraničujúcich konštrukcii. Pod podlahou väčšinou býva betónová mazanina, ktorá potrebuje čas na zbavenie sa svojej nadbytočnej vlhkosti.