Korkové podlahy

Sú to podlahoviny malých hrúbok, lepené na podklad nasucho a zaraďujeme ich do kategórie teplých podláh (povrchová teplota nohy pri dotyku s povrchom neklesá ako v porovnaní s inými materiálmi). Korkové podlahy patria medzi najteplejšie.

Korok je ľahký stavebný materiál s veľmi malou tepelnou prijímavosťou a tepelnou vodivosťou l = 0,058 - 0,064 [Wm-1K-1]. Od podlahovej konštrukcie sa vyžaduje odolnosť voči nárazu a oderu, odolnosť proti vode. Korkové konštrukcie podláh nie vždy spĺňajú požadované vlastnosti a preto potrebujú dodatočnú povrchovú úpravu, alebo ich môžeme zabudovať do menej povrchovo namáhaných priestorov (spálne), kde oceníme ich priaznivé tepelno-technické vlastnosti.

Pri samotnej stavebnej montáži je potrebné dodržať technologické postupy (podkladová vrstva musí byť zbavená nadbytočnej vlhkosti), odbornú prácu a použiť kvalitné lepidlo. Dosky z lisovaného korku sú podľa STN 73 0823 stredne až ľahko horľavé (C2 a C3).