Drevené podlahy

Sú to podlahoviny parketové, vlysky, palubovky. Drevo má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, je to prírodný materiál a navyše je svojou charakteristickou kresbou vhodný do interiéru. Na podlahu je výhodné použiť tvrdé drevo (jaseň, javor, buk, dub).

Konštrukcia drevenej podlahy si vyžaduje zvukovú izoláciu proti kročajovému hluku a tepelno-izolačnú výplň (na báze minerálnej alebo čadičovej vlny). Podlahové dosky musia byť dostatočne suché (vlhkosť 5-7 %), aby nedošlo k nežiadúcim pohybom a vykrúcaniu v už zabudovanej konštrukcii.

Povrchová úprava brúsením, lakovaním a leštením by mala byť pravidelná. Drevené podlahy môžu byť zkonštruované z dosiek, parkiet alebo veľkoplošných prvkov, ktoré môžu mať povrchovú úpravu. Veľkoplošné drevené podlahové dosky sú málo pracné pri montáži, čo z efektívňuje prácu a znižuje náklady.