Dlažby

Tento typ podlahy je vhodný do miestností alebo prevádzok, ktoré sú dlhodobo vystavené pôsobeniu vlhkosti alebo sú v priamom styku s vodou. Ďalej sú to miestnosti, v ktorých sa predpokladá časté umývanie povrchu vodou. Keramické dlaždice vďaka svojim povrchovým úpravám vyhovujú uvedenému namáhaniu. Dlažba sa kladie do tenkej vyrovnanej vrstvy cementovej lepiacej hmoty. Podklad by mal byť rovný, aby sa znížila spotreba lepiacej hmoty. Vytvorením tuhého spojenia vzniká akustický most a znižuje sa kročajová nepriezvučnosť.

Keramické dlažby majú studený povrch a zaraďujeme ich medzi chladné podlahy. Pri použití dlažby v kúpeľniach, WC, spojovacích chodbách je výhodné zabudovať podlahové kúrenie.

Pokiaľ však nie je k dispozicii dostatočná plocha, podlahové vykurovanie nebude úplne schopné pokryť tepelné straty a potom ho treba kombinovať s dodatočným zdrojom tepla (kúpeľňový vykurovací rebrík, elektricky infražiarič). Tepelná pohoda prostredia, ktorá sa dosiahne kombináciou spomenutej konštrukcie je nenahraditeľná aj pri nižších hodnotách vzduchu v miestnosti, čo v konečnom dôsledku zmenšuje náklady na vykurovanie. Sálavé teplo je príjemnejšie a zvyšuje povrchovú teplotu okolitých plôch.