Osvetlenie

Osvetlenie odporúčané pre jednotlivé miestnosti v dome a byte

Nároky Miestnosť Intenzita osvetlenia
[lux]
Voľba osvetlenia
veľmi nízke nároky vedľajšie miestnosti 30-60
nízke nároky odkladacie priestory, WC 20-120 centrálne stropné svetlo bez dlhých tieňov
bežné nároky kúpeľňa, chodba 120-150 centrálne stropné svetlo, pre zrkadlo: obojstranne upevnené predažené lampy
vysoké nároky obývaeka, detská izba 200-500 nepriame tlmiteľné svetlo, bodové lampy, osvetľovače obrazov. Osvetlenie sa nemá odrážať na obrazovke, 60-100 W žiarovky, alebo žiarivky, pre písacie stoly: svetelné zdroje s variabilným nastavovaním
veľmi vysoké nároky kuchyňa, pracovňa 600-1000 centrálne stropné svetlo, pracovné plochy: bodové svetlá, napríklad halogenové


Ako je vidno z tabuľky, údaje o svetelnej intenzite sú niekedy v dosť širokom rozmedzí. Je to spôsobené tým, že každý človek má na potrebu dostatočného osvetlenia vlastné nároky. Napríklad 50-ročný človek potrebuje na vykonávanie niektorých aktivít až dvojnásobne viac svetla ako 20-ročný.

Svetelné zdroje

Žiarovky - pri klasických žiarovkách sa iba 3 % energie premení na svetlo a zvyšných 97% na teplo. Preto je vhodné používať žiarovky reflektorové s usmerneným svetelným tokom, ktoré sú označované písmenom R a číslom udávajúcim priemer reflektoru v mm (napr. R63). Ich životnosť je cca 1 000 hodín.

Lineárne žiarivky - "neónky" ich využívanie sa z dôvodu vysokej spotreby elektriny v predradníku, nedostatočného svetelného výkonu a nepriaznivého vplyvu na zrakovú pohodu človeka postupne znižuje.

Kompaktné žiarivky - tieto energeticky úsporné svetelné zdroje sa dajú vložiť do bežnej objímky namiesto klasickej žiarovky. Sú asi päťkrát úeinnejšie ako žiarovky a usporia až 80% elektrickej energie pri rovnakej hladine osvetlenia. Ich životnosť (cca 6.000 - 15.000 hodín) je oproti žiarovke neporovnatečne vyššia*. Odporúčajú sa však iba do takých priestorov, kde sa svetlo príliš často nezapína a nevypína. Znižuje sa tým životnosť žiarivky.

Najkvalitnejšie žiarivky pre domáce použitie a profesionálne žiarivky majú životnosť až 15.000 hodín, prieom viac-násobné zapínanie a vypínanie nemá vplyv na ich životnosť. Zároveň majú prakticky okamžitý nábeh maximálneho svetelného toku, eím sa odstraňuje známy efekt, kedy zapnutí trvá niekoľko minút, kým svietia na plný výkon.
* Životnosť žiarivky sa meria pri jednom trojhodinovom cykle denne (jedno zapnutie a nepretržité svietenie 3 hod)

Je pravda, že úsporné žiarivky nie sú zatiaľ lacnou záležitosťou. Ich využívanie je však nepochybne výhodné:

Parameter Klasická žiarovka* Úsporná žiarivka**
Príkon 100 W 20 W
Životnosť 1.000 hodín 8.000
denná doba svietenia 3,3 h 3,3 h
životnosť v rokoch cca 1 rok cca 8 rokov
úspora el. energie 0% 80 %
nadobúdacia cena 17 Sk 594 Sk
nákupná cena 8 x 17Sk = 136 Sk 594 Sk
cena za spotrebu energie 8.000 x 0,1kW x 3,85Sk***= 3.080 Sk 8.000 x 0,02kW x 3,85Sk***= 616 Sk
náklady spolu 3.216 Sk 1.210 Sk
Úspora 0 Sk 2.006 Sk

* Klasická žiarovka Philips 100W; ** Žiarivka Philips AMBIANCE; ***Sadzba ZSE - D2

Počas prevádzky jedinej úspornej žiarivky teda môžte ušetriť 2.006 Sk pri dnešnej cene elektrickej energie v sadzbe D2 (3,85 Sk/kWh). 

 aaaporovnanie_ziarovka_ziarivk.gif

Halogénové lampy - majú životnosť cca 2 000 hodín. Nehodia pre stolové lampy, alebo lampy, ktoré budú umiestnené v tesnej blízkosti ľudí, pretože vyžarujú ultrafialové lúee; pri nepriamom osvetlení ich však môžete pokojne používať.

V porovnaní so žiarovkami s rovnakým elektrickým výkonom, produkujú lampy so svetelnou látkou ("neónky") tri- až päťkrát viac svetla a ich životnosť je nieko3konásobná. Okrem ich eastého využitia v kanceláriách sa dobre hodia aj na všeobecné osvetlenie v obytných priestoroch. Nemali by sa však umiestoova? v oblastiach, kde dochádza k eastej manipulácii s vypínačom, pretože tým sa znižuje ich životnosť.