Oplotenie

Dom , záhradná architektúra a oplotenie pozemku, tvoria jeden výtvarný celok. Oplotenie rešpektuje stavebnú tradíciu v lokalite , prispôsobuje sa charakteru krajiny a zohľadňuje dobré susedské vzťahy .(neobmedzovať vo výhľade, zatieňovať pozemok, ...atď ).

Nepísaním pravidlom je , že každý vlastník stavia plot po pravej strane pozemku.

Pri výbere oplotenia je vhodné riadiť sa hore uvedenými faktormi.

Na stavbu oplotenia si treba vybaviť stavebné povolenie. Vo výkresovej dokumentácii treba preukázať jeho vzťah – výzor k stavbe a susedným objektom., výšku a použitý materiál. V niektorých lokalitách mesta stavebný úrad na základe vyžiadanej územnoplánovacej informácie vydá podmienky výstavby plotu.

Materiál pre výstavbu oplotenia je :

 • pletivo
  • pozinkované
  • poplastované ( vo viacerých typových prevedeniach
 • betónové prefabrikované dielce ( vo viacerých typových prevedeniach )
 • betónové prefabrikované dielce imitácia kameňa ( vo viacerých farebných a typových prevedeniach )
 • prírodný kameň
  • lomový
  • opracovaný
 • liaty betón
  • ako podklad pre kamenný obklad
  • do štruktúrovaného bednenia – umožní výtvarné individuálne stvárnenie plochy aj v kombinácii s inými materiálmi
 • drevo – má širokú škálu stvárnenia
 • kombinované – moderná kombinácia je kameň – ťahokov (roztiahnutá kovová sieť )
  • kameň - sklo
  • antikoro – sklo

živý plot 

 
Je vytvorený zo stálozelených rastlín, vhodnou kombináciou drevín sa získa celoročne zaujímavá farebná štruktúra . Je to najlepší vizuálny, hlukový a prachový filter.