Vybavenie hygienických miestností

Výber zariadení hygienickýmch miestností v mnohom závisí od užívateľov. Pokúsime sa uviesť základné informácie, ktoré môžu uľahčiť voľbu vybavenia kúpeľne.

Splachovacie zariadenia a WC misy

Slúžia na splachovanie záchodových mís a pisoárov. Tlakové splachovače, ktoré splachujú prietokom vody pod pretlakom z verejného vodovodu nepotrebujú nádržku a moderné výrobky sú už menej hlučné a nespôsobujú tlakové nárazy.

Nádržkové splachovače využívajú nádržku. Najčastejšie používaný materiál sú plasty, avšak výrobcovia dodávajú aj keramické nádržky spojené s WC misou. Z plastových nádržiek sú trvácnejšie tie, vyrobené ako jednoliaty kus. Plnenie a splachovanie zabezpečuje plavákový ventil. Výhodnejšie sú plavákové ventily s hydraulickým ovládaním (menej hlučné, nevznikajú tlakové nárazy, dlhšia životnosť). Plavákový ventil by mal byť schopný udržať konštantnú hladinu vody v nádržke počas nočného zvýšenia pretlaku v sieti t.j. nemal by vtedy prepúšťať vodu do misy. Viac ako polovicu strát vody tvoria straty v domových vodovodoch a ich zariadeniach, hlavne kvôli nevyhovujúcim výtokovým armatúram a splachovacím zariadeniam. Približne 30 až 40 % z celkovej dennej spotreby tvoria straty vody splachovaním. Je to zapríčinené nevyhovujúcou konštrukciou záchodových mís bez vírivo-skrutkového pohybu odtekajúcich splaškov, s veľkým objemom zápachovej uzávierky a splachovacími nádržkami s nevyhovujúcou konštrukciou plavákového ventilu. V súčasnosti výrobcovia ponúkajú splachovacie nádržky so zmenšeným objemom, resp. dvojtlačidlové s rozdielnym objemom vody pri splachovaní – 3,5 a 6 l. Samotná konštrukcia záchodovej misy musí však byť prispôsobená splachovaniu s menším objemom vody.

Umývadlové zostavy

V súčasnosti sa predovšetkým z estetických dôvodov uprednostňuje pripevnenie umývadla do stien kotevnými skrutkami (hmoždinkami) oproti tradičným liatinovým konzolám. Do samostatných predsiení záchodov sú vhodnejšie malé umývadlá. Novodobým trendom je takisto umiestňovanie zápachových uzávierok do steny alebo pod umývadlo. Umiestnenie do steny je vhodné pre kuchynské drezy s nástennou batériou. Zväčší sa tým úložný priestor. Pri použití stojančekových batérii je možne esteticky zakryť rohové ventily krycou nohou alebo „pol-nohou“, čo umožní čistenie podlahy.

Vaňové zostavy

Súčasný trh ponúka širokú paletu vaní z rôznych materiálov, rozličných tvarov a vybavenia. Poskytujeme vám niekoľko doporučení, ktoré by mohli uľahčiť váš výber. Klasické vane používané v minulosti boli vyrobené zo smaltovanej liatiny alebo oceľového plechu. Vyznačovali sa dlhou životnosťou a stabilitou. V súčasnosti sú používanejšie plastové vane z akrylátových polymérov. Sú hladké a teplé na dotyk, odolné voči mechanickému poškodeniu a dostupné v rôznych farebných a tvarových vyhotoveniach. Vaňa klasického tvaru by nemala chýbať v bytovej kúpeľni. Pohodlnú polohu umožňujú vane s dĺžkou nad 160 cm. V rodinných domoch a nadštandardných bytoch by mala byť dĺžka minimálne 170 cm.

Rohové vane alebo vane s hydropneumatickým zariadením by sa mali používať ako vane do druhej kúpeľne domu, t.j. nesmú byť jediné. Rohové, ale aj vane s hydropneumatickými systémami (hydromasážne a perličkové kúpele) majú vyššiu spotrebu vody. Vaňa s hydropneumatickým zariadení by mala mať dezinfekčné zariadenie. Plytšie vane sú vhodnejšie pre staršie, imobilné osoby alebo pre malé deti. Kúpeľňa vyzerá lepšie ak je vaňa predsadená pred obloženou zvislou stenou. Vaňové batérie môžu byť osadené do steny alebo, čo je vhodnejšie do bočnej steny cez tzv. „vaňové okrajové systémy“.

Sprchové zostavy

Sprchovanie je hygienickejší a úspornejší spôsob očisty. V kúpeľniach väčších bytov a rodinných domov je vhodné okrem vane inštalovať aj sprchu. Klasickým materiálom sprchových mís bol smaltovaný plech. V súčasnosti sa uprednostňujú keramické sprchové misy. Sú ľahko čistiteľné, a príjemnejšie na dotyk nôh. Povrch misy musí byť nešmykľavý.

Ak sa sprchová misa zahĺbi do podlahy, mal by sa použit samočistiteľný sifón. Potrubie je možne zabudovať do podlahy, nie však rozoberateľné hrdlové spoje (najlepšie je použiť odpadové rúry, ktoré sa dajú zvárať).

Z hľadiska úspory vody je dôležitý výber sprchovej hlavice. Výhodnejšie sú viacučeľové hlavice, umožňujúce reguláciu prietoku až po úplne uzavretie a nastavenie tvaru prúdu. V súčasnosti sú veľmi obľúbené v zahraničí tak zvané „sprchové panely“. Tie umožňujú sprchovanie pod pevnou sprchou alebo ručnou sprchou, prípadne cez stenové výtoky. Zabezpečujú navyše osvetlenie priestoru sprchy a môžu sa ovládať ručne alebo elektronicky.

Ďalšie vybavenie kúpeľní

K ďalšiemu vybaveniu kúpeľní možno zaradiť bidet a automatickú práčku.

Bidetová zostava pozostáva z misy a výtokovej armatúry. Bidetová misa môže byť stojatá na podlahe alebo konzolová. Tá posledná je výhodnejšia z hľadiska čistenia podlahy. Praktickejšie napojenie na rozvody teplej a studenej vody je cez rohové ventily. Pri vyšších pretlakoch je možné nimi znížiť prietok, pretože v prípade, že výtoková armatúra má spŕšku, môže striekajúca voda dopadať na podlahu. Automatická práčka v kúpeľni by sa mala umiestniť tak, aby sa napájala na rozvody vody a vnútornej kanalizácie samostatne t.j. nie je vhodné vypúšťanie práčky do vane alebo umývadla. Vhodné je použiť zdravotnotechnické zásuvky pre automatické práčky. Tie sa zabudujú pod omietku a sú napojené na rozvody vody a kanalizácie. Do zásuvky sa pripoja len hadicepráčky.