Bazény

Pred rozhodnutím, či stavať bazén v rodinnom dome, by si mal každý stavebník vedieť odpovedať na otázku, či využije bazén dostatočne a najmä aké budú investičné a prevádzkové náklady. Treba objektívne konštatovať, že nároky na výrobu tepla pre technický chod bazénu sú približne rovnaké ako na vykurovanie celého rodinného domu.

S rodinnými bazénmi sa stretávame už od nepamäti. Tie najstaršie mali samotnú konštrukciu z oceľobetónu, ale vzhľadom na ich komplikovanú montáž sa postupne pristúpilo k modernejším technológiám spolu s novou materiálovou základňou. V súčasnosti sa používajú bazény oceľové i oceľobetónové, laminátové, fóliové a plastové. Navyše sa rozšírili sendvičové konštrukcie s vnútornou tepelnou izoláciou a betonáž sa prevádza priamo do tzv. strateného debnenia.

Z hľadiska umiestnenia rodinného bazénu rozlišujeme:

  • záhradné bazény
  • domové bazény

Záhradné bazény

Vzhľadom na náklady a na relatívne malé pozemky pri rodinných domoch sa odporúča rozmer bazénu 3 x 6 m až 4 x 8 m. Hĺbka má byť 1,2 až 1,5 m, čo stačí aj na plávanie. Bazén treba zásadne situovať na južnú alebo juhozápadnú stranu pozemku v priamej nadväznosti na terasu alebo inú odpočinkovú plochu. Ak sa umiestni bezprostredne v blízkosti domu, znížia sa náklady na vodovodné a kanalizačné potrubie, pričom technologické zariadenia (chemická úprava vody, ohrev vody, zariadenie na plávanie proti prúdu, masážne zariadenie) možno inštalovať v pivnici a môžu sa pohodlne obsluhovať. Okrem plochy, ktorá je potrebná pre vodnú nádrž, treba rátať aj s dostatočnou trávnatou plochou určenou na rekreáciu (sedenie, opaľovanie, hru detí). Z hľadiska energetického je dôležitá výškové osadenie bazénu. Steny vyčnievajúce nad terén majú väčšie tepelné straty a to aj v prípade ich kvalitnej energetickej skladby. Pre názorné porovnanie, pri úplnom zahĺbení nádrže pod terén je celosezónna spotreba tepla 30 kWh/m2, pri obnažených stenách sa pohybujeme okolo 100 kWh/m2.

Domové bazény

Hlavnou výhodou domového bazénu je možnosť jeho používania po celý rok. Dispozične sa priestor bazénu rieši v priamej nadväznosti na ostatné miestnosti slúžiace na oddych a šport (rodinná sauna, posilovňa, telocvičňa a pod.). Domové bazény sa umiestňujú v prvom nadzemnom alebo podzemnom podlaží. Vzhľadom na letnú prevádzku je výhodné prepojenie bazénu so záhradou. Bazény sa celkom zapúšťajú celkom pod podlahu. Okolo vodnej plochy treba ponechať komunikačný priestor v minimálnej šírke 0,8 až 1,2 m, a to aspoň po dvoch stranách nádrže.

Je známe, že z vodnej plochy sa odparuje voda, ktorú je nutné z uzavretého priestoru odvádzať. V opačnom prípade by sa zrážala na studenších stavebných konštrukciách, čo by postupne viedlo k tvorbe nežiadúcich plesní. Z tohto dôvodu je potrebné miestnosť s bazénom vybaviť po technologickej stránke vetracím zariadením, ktoré zabezpečí požadovanú relatívnu vlhkosť a súčasne minimalizuje zahmlievanie a orosenie okenných konštrukcií.