Monolitické konštrukcie

Tento druh železobetónových stropov sa vytvára na stavbe do vopred pripraveného debnenia (kvalitne zabezpečeného proti posunom a objemovým zmenám).

Poznáme tieto základnékonštrukčné riešenia:

  • doskové,
  • trámové,
  • rebierkové,
  • kazetové,
  • hríbové,
  • bezprievlakové.

V debnení je uložená armovacia výstuž a betón môže byť vyrobený priamo na stavbe alebo dovezený vo forme transportbetónu. Dôležité je vyhotoviť strop z jedného celku, jednoliaty, bez iných vrstiev. Po obvode sa vkladajú do debnenia tepelno-izolačné dosky na elimináciu tepelných mostov v konštrukcii. Pri styku vykurovaných a nevykurovaných priestorov sa vkladujú do debnenia tepelne izolačné dosky, ktoré sa pripevňujú o armatúru.

 

Moderné spracovanie betónových zmesí využíva plastifikátory a superplastifikátory. Sú to chemické prísady, ktoré robia betónovú zmes mäkšou, vláčnejšou, spracovateľnejšou. Betón má po použití plastifikátorov hladšie plochy a vyššie pevnosti. Ďalej sa pridávajú spomalovače tuhnutia (vplývajú na hydratáciu cementu), urýchľujúce prísady (vplývajú na tvrdnutie a tuhnutie v čase), prevzdušňovače (vzduchové mikropóry obmedzujúce nasiakavosť betónu).

Výhody železobetónových stropov:

- vyhotovenie akéhokoľvek pôdorysného tvaru stavby,
- výborné protipožiarne vlastnosti.

Nevýhody: monolitické stropy sú prácne a vyžadujú zvýšené náklady na debnenie, výstuž, dopravu a zhutnenie betónu.