Drevené konštrukcie

Z historického hľadiska majú drevené stropy na Slovensku širokú tradíciu.

Drevené stropy vyžadujú kvalitné, suché drevo, ktoré treba chemicky ošetriť proti mikroorganizmom, plesňam a hubám impregnáciou.

Z finančného hľadiska sú drevené stropy menej náročné a odporúčajú sa použiť pri nepochôdznych stropných konštrukciách. Veľkou výhodou drevených stropov je suchý proces pri ich zabudovávaní a interiérová tepelná pohoda z prírodného materiálu.

Podľa konštrukcie rozoznávame stropy:

  • povalové,
  • trámové,
  • fošňové,
  • špeciálne

 

Výhody drevených stropov:

  • výborné tepelnoizolačné,
  • zvukoizolačné vlastnosti, 
  • nízke vlastné zaťaženie 

Nevýhody:

  • menšia odolnosť proti ohňu (2. skupina horľavosti),
  • veľké priehyby, pri trámových konštrukciách 
  • veľká konštrukčná šírka (400-500 mm).