Vegetačné strechy

Ochranu stavby proti prehriatiu zabezpečíme vybudovaním tzv. zelenej ( vegetačnej ) strechy . Takéto riešenie je šetrné voči životnému prostrediu, kde úbytok zelene zastavanou plochou objektu, nahradíme strešnou zeleňou – strešnou záhradou.

Vegetačné (zelené) strechy delíme na dve skupiny:

 • extenzívne - hrúbka substrátu tvorí len 3-15 cm bez potreby umelého zavlažovania či hnojenia. Strecha má malé zaťaženie, rastú na nej divoké rastliny
 • intenzívne - strecha koncipovaná ako "záhrada" s hrubou vrstvou substrátu (viac, ako 30 cm) s potrebou upravy strešnej konštrukcie a ošetrovania rastlín. Ide spravidla o pochôdzne rovné strechy, resp. strechy s minimálnym sklonom, ktoré slúžia ako záhrada

Skladba strechy

Voľba skladby strechy nad hydroizolačnou vrstvou ( špeciálny typ pre zelené strechy ) závisí od druhu zelene pestovanej na streche, od sklonu strechy, pri rekonštrukciách objektov od statiky objektu.
 
Pri projekte vegetačnej strechy treba zvoliť skladbu , ktorá zaistí rast rastlín, zaistí substrát proti zosuvu, zamedzí vyplavovanie substrátu z povrchu , zamedzí vyplavovanie substrátu do odtokovej kanalizácie.
 
Zrážková voda musí byť akumulovaná v požadovanej miere pre správny rast rastín a prebytočná voda vznikajúca pri intenzívnych dažďoch ( nezachytená hydroakumulačnou vrstvou ) odvedená do kanalizácie.

Všeobecná skladba zelenej strechy :

 • hydroizolačná vrstva s ochrannou textíliou musí odolávať prerastaniu koreňov 
 • hydroakumulačná vrstva zaisťuje minimálne množstvo vody pre rast rastlín 
 • drenážna vrstva vytvára voľný priestor pre odtok vody ku kanalizácii, táto vrstva má význam pri plochých strechách , naopak pri šikmých strechách sa drenážna funkcia potláča
 • filtračná vrstva zabraňuje vyplavovanie jemných častíc zo substrátu do drenážnej vrstvy, filtračná textília nesmie obmedzovať rast koreňov hlavne pri suchomilných rastlinách
 • vegetačný substrát je základom pre rast rastlín, pre každú vegetačnú strechu jeho zloženie a hrúbku navrhuje odborník.( druh rastlín , intenzita zálievky )

Vplyv sklonu strechy

 • ploché strechy - sklon 3-5° - potrebné je počítať so statickou záťažou materiálov, rastlín a akumulovanej vody. Vyžaduje sa filtračná geotextília medzi drenáznou vrstvou a substrátom aby nedochádzalo ku ich premiešavaniu; 
 • mierny sklon - 3 - 20° - ideálne pre zelené strechy. Pre extenzívnu vegetačnú strechu postačí jednoduchá konštrukcia so strešným plášťom odolným voči prerastaniu korienkov. Aplikuje sa drenážna vrstva (nie je potrebné ju zabezpečovať proti zosuvu) a na ňu substrát, bez potreby geotextílie medzi týmito vrstvami.
 • veľký sklon - 20-40° - okrem bežných popísaných vrstiev musíme substrát zabezpečiť proti zosuvu;
 • strmé strechy nad 40° - tieto sú ako zelené strechy vzásade nepoužiteľné, resp. veľmi obtiažne kvôli obtiažnemu zabezpečeniu vrstiev proti zosuvu

Ochrana proti prerastaniu korienkov

Najdôležitejšia časť zelenej strechy je hydroizolácia. Je potrebné zabrániť aj prieniku kapilárnej vlhkosti. Za vhodné materiály sa považujú modifikované asfaltové pásy, alebo syntetické fólie.

Drenážna vrstva

Odvádza zo strechy prebytočnú vodu a časť z nej zadržiava. Vhodné sú  pórovité materiály hrubšej zrnitosti - keramzit, expandovaná bridlica, troska. Pri plochých strechách sa drenážna vrstva pokryje filtračnou geotextíliou ktorá zabráni premiešavaniu vrstiev.
Prebytočná voda sa odvádza drenážnou rúrkou pozdĺž odkvapu.
 
 
 
Pripravené v spolupráci Stavebníctvo a bývanie / ekologické alternatívy