Krytina

Výber strešnej krytiny je komplikovaná záležitosť, v ktorej je potrebné zohľadniť celý rad určujúcich faktorov:

 • klimatické,
 • konštrukčné,
 • priestorové,
 • chemické,
 • technologické
 • a montážne

Vyberať strešnú krytinu je potrebné už vo fáze tvorby projektu stavby, resp. rekonštrukcie stavby. 
Klimatické pomery oblasti v ktorej náš domu bude stáť kladú požiadavky na únosnosť krytiny (výška snehovej pokrývky v zime), sklon strechy a povrchovú úpravu strechy (kĺzanie snehu zo strechy, odvádzanie dažďovej vody), mrazuvzdornosť a schopnosť znášať výkyvy počasia (minimálne a maximálne priemerné teploty). Nosnosť krovu súvisí so samotnou hmotnosťou krytiny a uvažovanoým zaťažením.

Materiál strešnej krytiny, jej povrchová úprava a profilácia ovplynňuje jej schopnosť odvádzať vodu - s tým súvisí predpísaný minimálny a maximálny určený sklon strechy.

sklon strechy  
od 3° neprerušované, súvislé produkty - lepenkové pásy, asfaltové pásy, fólie, plech (pásy)
od 7° trapézové plechy
od 10° bituménové krytiny
od 15° vlnitý plech, vláknocementové dosky, plechové krytiny (imitujúce klasické škridle)
od 22° profilované škridle - betónová, alebo keramická krytina
od 30° neprofilované škridle - betónová, keramická krytina, krytiny z prírodnej bridlice, asfaltové šindle ap.

Pri rozhodnutí o druhu strešnej krytiny v neposlednom rade berieme do úvahy aj vhodnosť materiálu vzhľadom na okolitú krajinu a zástavbu, homogenitu s ostatnými stavebnými konštrukciami domu a technickú realizovateľnosť krytiny.

Technické parametre každej strešnej krytiny nájdeme v technickom liste výrobcu.

Krytina plní hlavne hydroizolačnú funkciu, chráni proti vode v rôznych skupenstvách, teplotným zmenám a slnečnému žiareniu. Pri šikmých strechách je dôležité správne odvetranie kvôli obmedzeniu vzniku kondenzátu v strešnej konštrukcii. Hlavne treba zohľadniť mrazuvzdornosť, trvácnoť, garantovanú záruku, životnosť, nasiakavosť, vlastnú tiaž, prácnosť pri montáži, stálu farebnosť a cenovú prístupnosť.

Hmotnosť krytiny

 • "ľahké" krytiny: kovová, bituménová, cemonto-vláknitá krytina na šikmé strechy - je vhodné ich použiť na strechy s nižším sklonom - od 5°,
 • "ťažké" krytiny: bridlice, betónové a keramické šindle. U týchto je potrebné budovať stabilnejšiu konštrukciu krovu s vyššou nosnosťou. "Ťažké krytiny" akumulujú teplo a majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Sú vhodné len pre strmšie strechy - 17° a viac, hlavným dôvodom je potreba skĺzavania snehu. 

Povrch krytín 

Výhodou krytín s hladkým povrchom - glazovaná keramika, lakované betónové šindle, kovové šindle - je, že sa na nich nezadržiava prach, ktory niekedy začne zarastať machom, takisto sa z nich ľahšie skĺzava záľaha snehu v zime.

Betónové krytiny 

vyrábajú sa z kremičitého piesku a vysokohodnotného portlandského cementu, vody a farebných pigmentov na báze oxidu železa. Povch sa strieka akrylátovou farbou a zdrsňuje sa primiešaním piesku. Betónová hmota sa tvaruje na pásových lisoch a dodatočne zhutňuje na podložkách.

Výhody:

 • nízka nasiakavost (8 %),
 • vysoká mrazuvzdornosť (25 cyklov),
 • životnosť (100 rokov), udávaná záruka 30 rokov,
 • únosnosť,
 • farebnosť

Nevýhody:

 • potreba poistnej hydroizolácie - je potrebná kvalitná difúzna fólia,
 • vysoká hmotnosť 45 kg.m-2, a z toho vyplývajúca nákladnejšia konštrukcia krovu
 • kombinácia materiálov na konštrukciu úžľabia
 • prácnosť

Keramické krytiny

Skladané škridly sa vyrábajú z prírodnej ílovitej hmoty s prísadami (na zmenšovanie nadmernej plastickosti a zamedzenie vzniku trhlín) a vyľahčovacích spaľovacích látok. Povrh škridiel sa niekedy upravuje engobovaním (krycia ozdobná látka) či glazovaním (roztavenie jemných práškov nanesených na povrch). Vyrábajú sa podľa tvaru lisovaním alebo rezaním z pásu hmoty.

Výhody

 • nízka nasiakavosť (5 %),
 • mrazuvzdornosť (25 cyklov),
 • dlhá životnosť (100 rokov) a udávaná záruka (50 rokov)

Nevýhody

 • vysoká hmotnosť 40 kg.m-2
 • mohutná konštrukcia krovu, pracnosť,
 • použitie od 30 °,
 • nutná poistná hydroizolácia, ktorá zvyšuje náklady.

Bituménové šindle

Bitúmenová krytina sa vyrába lisovaním vláknitej osnovy, ktorá je napustená organickou živicou a impregnovaná bitúmenovým materiálom. Základom je bitúmenový materiál s organickými (celuózová drvina, impregnovaná plsť) alebo anorganickými (sklenená tkanina) nosnými zložkami. Povrchovo je upravená prírodnou bridlicou alebo kamennou drvinou,ktoré predlžujú životnosť a chránia pred UV žiarením. Šindle sa kladú na plné drevené debnenie, ktoré musí byť vyrovnané a nesmie sa meniť v čase (pohyb, krútenie). Strecha musí byť kvalitne odvetraná, šindle správne zabudované (odborná práca za vyhovujúcich klimatických podmienok > 22 °C).

Výhody

 • sklon strechy od 10 ° do max. 85 °,
 • nízka hmotnosť 7,5 - 24 kg.m2,
 • životnosť 50 rokov, záruka 10 - 20 rokov (podľa výrobcu), široká farebná škála

Iné krytiny

Prírodná brydlica - je veľmi trvácna, stáročiami osvedčená prírodná bridlica s hrúbkou cca 5 mm má vynikajúce vlastnosti ako nízku nasiakavosť (0,31 %), v porovnaní s pálenou a betónovou škridlou menšiu hmotnosť - 25 kg.m2, homogénnu skladbu po celom strešnom plášti, nevýhodou je veľká prácnosť.

Drevené šindľové krytiny - štiepané alebo rezané sú vyrábané z ihličnatých (smrek, jedľa) a listnatých (červený céder) drevín. Výrobcovia udávajú životnosť 40 - 50 rokov, povrchovú úpravu dvojitou impregnáciou, údržbu po 3 – 6 rokoch.

Kovové krytiny - sa vyrábajú tvarovaním, v pásoch, škridlách alebo doskách. Z dôvodu dobrej tepelnej vodivosti a malej tepelnej kapacity vytvárajú kovové krytiny pri pôsobení slnka alebo chladu podmienky pre kondenzáciu vodnej pary. Používajú sa plechy na báze ocele, zinku, hliníka, medi. Výhodou je nízka hmotnosť (5 kg.m2) a použitie už pri malých sklonoch - 10 %