Tehlové murivo

Tehla patrí medzi tradičné stavebné materiály a je dodnes na Slovensku najpoužívanejším stavebným materiálom. Moderná porézna tehla vďaka technologickému pokroku dosiahuje uspokojivé tepelnotechnické vlastnosti pri zachovaní pevnostných charakteristík, dobrých zvukoizolačných a akumuláčných vlastností.

Akumulácia tepla

Pálený tehliarsky črep z ktorého je vyrábaná tehla, má dobrú schopnosť akumulovať a následne vydávať teplo. Táto schopnosť tehlového muriva vplýva na vlastnosti ako teplotný útlm, tepelná zotrvačnosť a v konečnom dôsledku na tepelnú pohodu v obytnom priestore.

Masívne tehlové steny sú málo citlivé na zmeny teploty vonkajšieho prostredia, táto vlastnosť sa zčasti zachovala aj v moderných poréznych tehlách, ktoré majú z bežných stavebných materiálov po betóne najlepšiu akumulačnú schopnosť.

Komfort stavby

Producentri tehál ponúkajú unifikované stavebné systémy s veľkorozmerovými tehlami, kde je zabezpečená požiadavka na dosiahnutie vysokej produktivity pri murovaní a znižovaní spotreby malty. Pri priečkach na prízemnom podlaží je potrebné pred samotným murovaním položiť izolačné pásy proti vode a vlhkosti, ktoré sa neskôr spoja celoplošne.

Tepelnoizolačné vlastnosti

Moderné veľkoformátové tehlové bloky určené pre obvodové konštrukcie sa vyznačujú veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami ktoré sú výsledkom dvojakého vyľahčenia.

Štruktúru tehál tvorí špeciálna mriežka so systémom zvislých dutín, ktoré sú navrhnuté tak, aby kládli čo najväčší odpor pri prechode tepla,
Samotný tehliarsky črep je ešte ľahčený množstvom jemných pórov, ktoré vznikajú v procese vypaľovania po vyhorení rôznych ľahčív pridávaných do tehliarskej suroviny. A práve tieto póry podstatne zvyšujú tepelnoizolačné vlastnosti týchto tehál.

Vzniku tepelných mostov zamedzuje moderný systém zvislých spojov medzi tehlami, ako je systém pero+drážka.

Nevýhody

Nevýhodou použitia tehloblokov je väčšia hrúbka muriva pri zachovaní rovnakých tepelnoizolačných vlastností, ako u iných stavebných materiálov, a s tým súvisiaca potreba dodatočného zateplenia budovy. Z tohto dôvodu sa tehla nepoužíva pri nízkoenergetických a pasívnych domoch.