Štiepko-cementové

Drevocementové tvárnice sa vyrábajú ako zmes drevných štiepok viazaných cementovým betónom a pridaním prídavkov zaisťujúcich odolnosť voči škodcom (hlodavcom) a hnilobe.

Tvárnice sú veľkoformátové, ľahčené, vyrábajú sa aj v prevedení s tepelnoizolačnými kockami vloženými v otvoroch - majú dobré tepelnoizolačné vlastnosti.

Postup prác

Konštrukcia steny je tvorená

  • trvalo zabudovaným debnením z drevovláknitej dosky 
  • penovým polystyrénom, spravidla nalepeným na vnútornej strane vonkajšej steny debnenia
  • betónovou výplňou - betón sa naleje do dutiny tvárnice.

Štiepkocementové tvárnice sa kladú na seba a stále po položení štvrtého radu sa priamo na stavbe tvárnice zalievajú betónom (vyplnením dutín sa vytvára stabilná nosná konštrukcia).

Vzniká tak monolitický sendvič. Štiepkocementové dosky a penový polystyrén zaisťujú výbornú tepelnú a zvukovú izoláciu, betón pevnosť konštrukcie a tepelnú akumuláciu.  

Tepelnotechnické vlastnosti

Dobré tepelno-technické vlastnosti sú dosahované sendvičovou konštrukciou...

Drevo, ktoré tvorí až 90% objemu tvárnic zabezpečuje optimálnu klímu – cirkuláciou vlhkosti (v miestnostiach nie je suchý vzduch) sa vodná para nezráža v murive, alebo na stenách, tvárnice mineralizáciou drevnej štiepky získavajú odolnosť voči vode, či soliam, cement v tvárnici zabezpečuje nehorľavosť. Súčasťou obvocových tvárnic je polystyrén umiestnený na vonkajšej strane, ktorý garantuje vysoké hodnoty tepelného odporu.

Betónové jadro tvárnice (betón má zo stavebných materiálov spolu s kameňom a hlinou najväčšiu akumulačnú schopnosť) navyše vďaka vonkajšej izolácii akumuluje teplo z miestnosti a následne ho uvoľňuje späť. 

Štiepko-cementové tvárnice sú vhodné pre výstavbu nízkoenergetických stavieb, resp. pri využití nových energetických zdrojov (slnečné kolektory, tepelné čerpadlo...)