Sendvičové panely

Všeobecný trend prefabrikácie vytvoril aj v oblasti stavebníctva ponuku montovaných domov. Môžu byť na báze silikátovej (betónovej) alebo dreva.

Prvoradou výhodou panelov a celej konštrukcie je nízka energetická náročnosť, široká variabilnosť a rýchla montáž s minimálnymi nárokmi na pracovné sily. Viacvrstvové konštrukcie väčšinou zabezpečia dostatočnú nosnosť a vynikajúce tepelno-technické vlastnosti nosnej steny pri oveľa menšej hrúbke ako klasické stavebné materiály.

Drevené konštrukcie

Musia byť patričné ošetrené proti poveternostným vplyvom a škodcom. Niektoré firmy dodávajúce montované domy poskytujú vyše 50 ročnú záruku životnosti. Väčšinou sa jedná o sendvičové (viacvrstvové) konštrukcie, ktoré majú vloženú vrstvu tepelnej izolácie s príslušnou hrúbkou, tak aby hodnota tepelného odporu zodpovedala najprísnejším normatívnym požiadavkám.

Veľkou výhodou montovaných konštrukcií je rýchla výstavba a cenová dostupnosť. Obmedzená je variabilita architektonických riešení a flexibilita pri umiestnení v rámci pozemku.

Pri drevených konštrukciach by mala byť tepelná izolácia nehorľavá resp. ťažko horľavá t.j. z minerálnej vlny. Existujú domy, skladané z priestorových modulov, s osadenými oknami a dverami.

sendvic_drevo.jpg

Konštrukcie silikátové, betónové

V súčastnosti vzniklo niekoľko stavebných systémov tvorených murovacími tvárnicami, alebo panelmi, ktoré majú ambíciu spojiť vysokú pevnosť a akumulačnú schopnosť betónu s tepelno-izolačnou vrstvou.

  • Tepelnoizolačná vrstva je umiestnená vo vnútri steny (betónové tvárnice vyplnené tepelnou-izolačným jadrom),
  • Tepelnoizolačná vrstva je okolo nosného betónového jadra z vonkajšej strany (tvárnice z tepelno-izolačného materiálu, ktorých duté jadro je zatiate betónom),
  • alebo tak, ako pri dodatočnom zateplení z vonkajšej, či vnútornej strany steny.

sendvis_beton.gif

Výhody montovaných domov

Veľkou výhodou prefabrikovaných konštrukcií je kombinácia viacerých vrstiev rôznych materiálov v sendvičovej štruktúre, pri využití kladných vlastností jednotlivých materiálov.

Medzi ďalšie výhody patrí:

  • rýchla, jednoduchá výstavba, minimálne nároky na pracovné sily,
  • energetická nenáročnosť
  • spravidla lepšie tepelnoizolačné vlastnosti pri rovnakej hrúbke konštrukcie, ako u klasických materiálov,
  • väčšia obytná plocha,
  • nižšia chybovosť - štandardizovaná výroba, postup
  • variabilita