Alternatívne materiály

Vápennopieskové tehly

sa dajú použiť pre obvodové i vnútorné murivo.

V interiéri ich možno použiť ako pre nosné, tak i pre výplňové deliace steny a to predovšetkým pre svoju pevnosť v tlaku a dobré zvukovo izolačné vlastnosti. Pre vyššie uvedené vlastnosti sú vápennopieskové tehly ideálnym materiálom tiež pre vymurovanie tepelno izolačných viacvrstvových obvodových stien.

V exteriérii ide vápennopieskové tehly použiť napr. na stavbu plotov, múrikov, klenieb, komínov a krbových telies.

Stavebné vápennopieskové produkty odporúčame doplniť hydrofobizačným náterom

Kameň

Výhody:
- značná pevnosť,
- vysoká nosnosť a životnosť.

Je to prírodný materiál, pôsobí esteticky a má veľkú tepelno-akumulačnú schopnosť.

Nevýhodný je z tepelnotechnického hľadiska - kamenné murivo vyžaduje značnú hrúbku dodatočnej tepelnej izolácie. Kameň je ťažko spracovateľný a manipulácia s ním je obtiažna.

Odporúča sa zvyčajne ako vnútorný obkladový materiál stien.

Drevo 

Na konštrukcie stien, stropov, krovu, ale i okien, dverí a schodov sa používa najdostupnejšie a pomerne rýchlo rastúce drevo ihličnanov (najčastejšie smrek). Drevo je pevné, pružné, ohybné, má pomerne nízku hmotnosť, štiepateľnosť, ľahkú opracovateľnosť a vysoko estetický vzhľad. Drevo vnáša do domu energiu prírody, vnímateľnú všetkými zmyslami. Jeho pórovitosť a schopnosť regulovať vlhkosť vzduchu zaručuje v interiéri dobrú mikroklímu, čo pociťujeme ako veľmi príjemné a pohodlné prostredie.

Nedostatky dreva: hrčkovitosť, nasiakavosť, resp. schnutie, ktoré spôsobuje zmenu objemu a krútenie dreva. Drevo podlieha všetkým možným biologickým vplyvom (plesne, huby, hniloba, červotoče), je horľavé a má relatívne obmedzenú životnosť. Aby sme ho ochránili pred všetkými týmito vplyvmi, musíme s ním vedieť správne zaobchádzať a ošetrovať ho špeciálnymi ochrannými prostriedkami.

Výhodou dreva je, že ide o stopercentne prírodný, obnoviteľný, recyklovateľný a dokonale odbúrateľný materiál.

Vlastnosti dreva sa v súčasnom stavebníctve a nábytkárstve zlepšujú jeho ďalším spracovaním, napr. do podoby lepených nosníkov, lamelových parkiet a pod. Tie najlepšie vlastnosti dreva a jeho krása sa prenášajú do produktov, ako sú dyhy, preglejky a drevotriesky lepené živicami alebo cementom. Piliny sa používajú aj ako plnivo do murovacích a izolačných materiálov.

Slama

Všetko čo k stavaniu zo slamy potrebujeme sú stlačené balíky slamy (je možné použiť aj bežné balíky produkované pri zbere obilia), spĺňajúce kritéria na vlhkosť, objemovú hmotnosť, kvalitu slamy. Slamené balíky môžu mať buď nosnú funkciu, v tomto prípade sú jednotlivé balíky ukladané na seba podobne ako pri výstavbe z tehál alebo sú použité ako tepelná izolácia, v tomto prípade sa vkladajú ako výplň do drevenej rámovej konštrukcie. Na základe ich vynikajúcich tepelnoizolačných vlastností (porovnateľných s minerálnou vlnou), slabej horľavosti (trieda horľavosti B2), ľahkej dostupnosti, možnosti svojpomocnej výroby ale predovšetkým vďaka ich výhodnej cene v porovnaní s ostatnými stavebnými materiálmi môžeme o slame hovoriť ako o jednom z perspektívnych materiálov budúcnosti.

Výhody
Slama je ľahko dostupná, dokonale recyklovateľná a organicky rozložiteľná. Omietnutá stena postavená so slamených balíkov má vyhovujúce požiarnotechnické vlastnosti (dokáže odolávať vplyvu ohňa až 4 hodny). Neomietnutá stena zo slamených balíkov potrebuje pri teplote 843 °C 34,5 min aby úplne prehorela (pretlela), bez toho aby sa chytila celá stena. Najväčším problémom je však roztrúsená slama alebo voľne stojace slamené balíky na stavbe, ktoré sú vysoko horľavé. Preto je dôležité aby boli pri výstavbe dodržiavané všetky bezpečnostné predpisy minimálne až do chvíle kým je stena so slamy omietnutá, aby sa predišlo nebezpečenstvu vzniku požiaru. Slamené balíky sú stlačené aby dosahovali mernú hmotnosť od 90 kg/m3, ktorá zabezpečuje predpísanú odolnosť voči požiaru. Vo všeobecnosti môžeme tvrdiť nezávisle od miestnych predpisov, že tam kde je možné používať ako stavebný materiál drevo, tak tam môže byť rovnako použitá aj technológia výstavby zo slamených balíkov.

Nevýhody
Obrovské rozmery balíkov, čo má za následok masívne steny a miestnosti (vyžaduje si to zvýšené nároky na priestor a v husto osídlených oblastiach). Treba vziať do úvahy, že slama ako väčšina prírodných materiálov je citlivá na vlhkosť. Pri odvetraných konštrukciách s dostatočnou difúziou, kde sa vzniknutá vlhkosť znova vysuší, to nie je žiadny problém. Napriek tomu by sa mala slama používať len v prostredí, kde môže byť aplikované aj drevo. V opačnom prípade sa môže stať, že slama začne degradovať, kompostovať, a tým stratí svoje vlastnosti.

Hlina

Hlina je zmes ílu, prachu a piesku, zmiešaná z väčšími kúskami kameňa a organickým materiálom. Íl pôsobí v hline ako spojivo. Piesok a štrk plnia funkciu plniva. Keď sa hovorí o chudej alebo mastnej hline, vzťahuje sa to práve na obsah ílu v hline. Zloženie hliny nie je normatívne určené a odlišuje sa podľa miesta náleziska / ťažby, preto je dôležité pri použití poznať jej presné zloženie. Ideálne by hlina mala obsahovať okolo 20 % ílu, 45% piesku a zvyšok jemnejší štrk a prach. Ako spojivo sa zvykne pridávať slama, obilné plevy, alebo piliny.

Hádam najdôležitejšia vec - je chrániť hlinenú stenu pred vlhkom. Základy domu by mali vyčnievať viac, ako pol metra nad zem, strecha by mala mať veľký previs, aby chránila stenu pred dažďom.

Hlinené steny a priečky vytvárajú príjemnú klímu v interiéri - vďaka veľkej tepelno-akumulačnej schopnosti a schopnosti udržiavať prirodzenú vlhkosť.

Tak ako žiadny iný materiál, spĺňa hlina ekologické a stavebno-biologické požiadavky. Je miestne dosiahnuteľná, ochraňuje energetické zdroje a dá sa neustále obnovovať, pri spracovaní vyžaduje málo energie, je príjemná pri manipulácii a neobsahuje žiadne škodlivé látky.

Výhody:
- Hlina reguluje vlhkosť vzduchu. Dokáže relatívne rýchlo prijímať a vydávať vzdušnú vlhkosť. Vďaka tomu reguluje vlhkosť vzduchu v priestore a prispieva tak k zdravej vnútornej klíme. Konštantne relatívna vlhkosť hliny (45 - 55 %) tak zabračuje vysychaniu slizníc, nevytvára sa jemný prach a tým sa znižuje pravdepodobnosť nachladnutia.
- Hlina akumuluje teplo. Je to ťažká stavebná látka, ktorá prispieva k zhromažďovaniu tepla a pri pasívnom využívaní slnečnej energie k úspore energií.
- Hlina je vhodná na výstavbu "vlastnými" rukami. Ak vás neodstraší pracovné nasadenie, môžete pod dohľadom odborníka veľa prác realizovať sami, napríklad vyrábať tehly z nepálenej hliny, omietky a malty alebo omietať. Hlina nabáda na kreatívnu tvorbu i umelecké vyžitie.
- Hlina konzervuje drevo.
- Hlina viaže na seba škodliviny zo vzduchu.
- Hlina má vynikajúce zvukovoizolačné vlastnosti.
- Hlina sa dá neustále nanovo využívať.

Nevýhody:
Hlina nie je odolná proti vode, a preto je potrebné, predovšetkým vo vlhkom stave, chrániť ju pred dažďom a mrazom. Ochrana sa môže realizovať buď stavebnými úpravami alebo povrchovou úpravou. Toto je dôvod, prečo sa v súčasnosti hlina využíva predovšetkým vo vnútorných priestoroch. Pri vysychaní zmršťuje. Pri vyparovaní vody z hliny sa znižuje jej objem, čím vznikajú trhliny a pukliny. Zmršťovanie sa dá redukovať obsahom vody a ílu, ako aj vhodným celkovým zložením.

Spôsoby výstavby z hliny 

  • Nepálené tehly - stavia sa z nich obdobne, ako pri pálených tehlách. Vyrábajú sa ručným tvarovaním, nabíjaním do drevených foriem, alebo lisovaním (strojovým lisom). Namiesto malty sa používa zriedená hlinená zmes podobného zloženia, ako sú tehly,
  • Ubíjanie - do vytvoreného debnenia sa v 15-20 cm vrstvách hlina za pomoci ručných ubíjadiel ubíja, hlina sa vystužuje slamou,
  • Lepenica - výplet z prútia sa obhadzuje hlinou, ktorá je zmiešaná so slamou. Následne sa po zaschnutí hliny povrch steny vyrovnáva,
  • Zmiešané konštrukcie - hlina sa používa ako výplň do nosnej konštrukcie (napr. drevenej) - vo forme nepálených tehál, ubíjaná, alebo ako lepenica,
  • Armovaná konštrukcia - do muriva z nepálenej tehly sa vkladajú výstuže zo železa, dreva ap.

Hlina sa dá využiť ako násyp do medzistropu, ako malta alebo omietková zmes, dá sa tvarovať a formovať do tehál a iných foriem. Ak má dostatok vlhkosti, možno z nej priamo budovať masívne stenové konštrukcie. Množstvo rôznych prímesí ako slama, drevo, konopné vlákna alebo hobliny zabezpečuje rozdielnu pevnosť, elasticitu alebo tepelné a zvukovoizolačné vlastnosti. Na základe jej schopnosti spájať a plastickej tvarovateťnosti sa dá jedine hlinená omietka, tak ako žiaden iný materiál, tvarovať a modelovať a aj vo veľmi hrubých vrstvách a veľkých plochách nanášať na podklad. Hlina je vhodná tiež pri novostavbách do interiérov ako alternatívna tepelná izolácia