Účel použitia prostriedkov

Stavebné práce

 • búracie a demolačné práce – ak po nich bude nasledovať prístavba, nadstavba, vstavba alebo stavebné úpravy domu /bytu,
 • zemné práce súvisiace so stavbou, stavebné základy,
 • výmena alebo výmurovka bytového jadra,
 • zobytnenie podkrovných priestorov
 • schodište a vsadenie zábradlia
 • nosné steny, priečky
 • výmena dverí, zárubní a okien

Podlaha

 • výmena podlahovín pevne spojených s podlahou lepením, lištami, maltou, ktincovaním ap. (parkety, PVC, korok, liate podlahy, dlažby, kobercové krytiny lepené celoplošne na poter, plávajúce podlahy, linoleum, keramické dlažby)
 • brúsenie a lakovanie parkiet
 • opravy a spevňovanie podláh

Izolácie

 • tepelné
 • zvukové
 • proti vlhkosti

Strecha, strešná krytina, krov

 • oprava
 • výmena
 • náhrada nosných konštrukcií a krytín

Klampiarske práce a prvky

 • oprava
 • výmena (všetky druhy)
 • údržba

(parapety, dažďové žľaby a zvody, atiky, klampiarske konštrukcie)

Vodoinštalácia

 • výmena sanitárnych zariadení (vane, umývadlá, sprchovacie kúty, WC-misy, bidety, kuchynské drezy)
 • vodovodné potrubia
 • prípojky, ventily, šachty
 • hĺbenie a vŕtanie studní,
 • batérie, armatúry
 • splachovače
 • čerpadlá - pevne osadené
 • ohrievače vody
 • domáce vodárne
 • umývadlová skrinka so vsadeným umývadlom
 • vodomery,

Kanalizácia

 • prípojky - stavebné povolenie, stúpačky
 • odpadové potrubia (vodorovné a zvislé)
 • spätné klapky a vpuste
 • vybudovanie žumpy a septiku
 • odpadové zberače (podlahové a terénne po verejnú sieť)
 • domové čistiarne odpadových vôd

Elektroinštalácie

 • elektrické rozvody, rozvodné skrine, elektrické vedenia,
 • zásuvky, vypínače, rozvodné krabice, elektromery,
 • svietidlá (vrátane bodových), žiarovky,
 • rozvody a zariadenia slaboprúdu,
 • signalizácia,
 • bleskozvody,

Plynoinštalácie

 • plynofikácia objektu, podlažia, bytu - prípojky, rozvody, regulátory tlaku, plynomery, 
 • sporáky, vstavané varné platne, variče, 
 • plynové kachle,

Vykurovanie

 • zavedenie vykurovania ústredného alebo lokálneho (na tuhé, plynové a elektrické palivo)
 • inštalovanie termostatov
 • výmena vykurovacích telies, pece, krby, kotla
 • termostaty, meranie a regulácia tepla,
 • výmena článkov radiátorov a potrubných rozvodov, ventilov  
 • prieduchy, komíny
 • obehové čerpadlá
 • výmenníky tepla, expanzné nádrže

Vzduchotechnika

 • vetracie rozvody, zavedenie vzduchotechniky
 • inštalácia vzduchotechnických jednotiek, digestory, ventilátory (pevne zabudovaných)
 • mriežky

Povrchové úpravy

 • tapetovanie, maľovanie
 • nátery ochranných soklov stien
 • omietky vonkajšie i vnútorné
 • obnova fasád, obklady stropov a stien (keramické, drevené, sádrokartónové)
 • dodatočné zateplenie stien a stropov,
 • nátery rámov okien, zárubní, dverí, zábradlia, stropov, podláh, oplotenia, klampiarských konštrukcií ap.

Výplne otvorov

 • oprava, údržba, výmena okien a dverí, zasklenie 
 • dodatočné zasklievanie, tretia výplň
 • žalúzie okenné vonkajšie a vnútorné, medziokenné 
 • kovanie 
 • zasklievanie loggií a terás,

Prvky bezpečnosti

 • osadenie bezpečnostných dverí, výmena a zaliatie zárubní
 • montáž mreží (pevných a zvinovacích)
 • montáž zabezpečovacej signalizácie


Vnútorné zariadenie

 • výmena kuchynskej linky
 • výmena vstavaného nábytku (vstavané skrine aj s posuvnými dverami, chladničky, umývačky riadu ap.)
 • osobný výťah určený pre potreby bývania,

Meracie zariadenia

 • montáž meračov tepla a prietokomerov

Špeciálne účely

 Úprava domu alebo bytu na bezbariérový

 • všetky súvisiace práce podľa projektovej dokumentácie
 • náklady na projektovú dokumentáciu
 • poplatky priamo súvisiace s uvedenými účelmi

Byty v domoch využívaných aj na nebytové účely

 • všetky súvisiace práce podľa projektovej dokumentácie
 • náklady na projektovú dokumentáciu
 • poplatky priamo súvisiace s uvedenými účelmi

Alternatívne zdroje energie (pre potreby bývania)

 • slnečné kolektory
 • veterné elektrárne
 • malé vodné elektrárne
 • bioplyn

Ostatné

 • náklady na projektovú dokumentáciu, inžiniersku činnosť, geodetické práce, ap.
 • poplatky súvisiace s uvedenými účelmi
 • garáž (len ak je súčasťou domu)
 • zimné záhrady, terasy a konštrukcie stavebne spojené s domom
 • sauny vrátane príslušenstva (sauna určená pre potreby bývania),
 • výmeny oplotenia
 • výťah (len pre potreby bývania)
 • budovanie chodníkov a predzáhrad 
 • poplatky za prenájom stavebných strojov a zariadení,
 • doprava stavebného materiálu, strojov a zriadení,
 • pomocný materiál v opodstatnených prípadoch po zvážení stavebného technika (pre nevyhnutnosť stavebných prác)dge our selves.