Schody

Schodište je komunikačný priestor, ktorý vertikálne spája jednotlivé podlažia budovy. Pri prekonávaní výškových rozdielov treba dbať na pohodlnú nenáročnú chôdzu, dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek, efektivitu. V neposlednom rade by schody mali vkusne dopĺňať interiér.

Schodištia:

 • plnia funkciu únikovej cesty -> musia brániť šíreniu ohňa a dymu, musia byť ľahko prístupné, dobre vetrané a osvetlené,
 • povrch má byť odolný voči opotrebovaniu, s protišmykovou vrstvou
 • musia rešpektovať
      - správny pomer medzi výškou a šírkou schodu,
      - zaoblený profil schodu,
      - užitočnú šírku schodišta,
      - minimálnu výšku držadla.

Najmenšia dovolená podchodová výška v rodinných a bytových domoch je 2200 mm.

 

Podľa materiálu poznáme schody

 • kamenné,
 • betónové / oceľovobetónové - povrch sa upravuje dlažbou, drevom, korkom, gumou, PVC. Montované systémy vyžadujú dodržiavanie rozmerových parametrov v priečnom, pozdĺžnom aj vertikálnom smere a môžu byť montované z prefabrikátových dielcov, panelov alebo uložených prefabrikátových prvkov. Panelové schodištia sú riešené najčastejšie z dvoch prvkov ktoré sú navzájom zvárajú.
 • pórobetónové- povrch sa upravuje dlažbou, drevom, korkom, gumou, PVC. Schodisko je zložené z jednotlivých stupňov- prefabrikátových dielcov uložených priamo na murive.
 • drevené - dub, buk, jaseň, jelša, smrek, borovica sú najčastejšie používané dreviny,
  kovové,

 • kombinované.

Súčasťou schodiskových ramien sú dostatočne pevné a stabilné zábradlia, spoľahlivo upevnené do stupňov alebo schodnice s vhodne tvarovanými držadlami. Zo schodiskových stupňov (schodov) sa môžu zostaviť schodiská s priamymi i točitými ramenami. Jednotlivé stupne musia byť chránené proti vnikaniu vlhkosti obkladmi alebo inými povrchovými úpravami.