Detailný projekt

Pred začatím prác na detailnom projekte je nevyhnutné mať jasno v následujúcich otázkach, ktoré významne ovplyvnia finálny vzhľad a technické riešenie stavby:

 • geologické zloženie podložia stavby, výška hladiny podzemnej vody,
 • preferovaný druh stavebného materiálu na zhotovenie obvodového plášťa, nosných stien a prvkov,
 • tepelné, zvukové, protipožiarne izolácie a hydroizolácia,
 • materiál a konštrukcia stropov,
 • druh strešnej krytiny a klampiarske práce,
 • vykurovací systém, palivo, využitie alternatívnych technológií (tepelné čerpadlo, solárne zariadenia)
 • elektrická inštalácia - umiestnenie vypínačov, zásuviek a spotrebičov,
 • komunikačné rozvody - telefón, satelit / káble, bezpečnostný systém,
 • druh, veľkosť a rozloženie okien, presklené steny, zimné záhrady, ochrana pred slnečným (tepelným žiarením),
 • požiadavky na rozloženie miestností,
 • druhy povrchov podláh,
 • umiestnenie technologických zariadení a zariadení kuchyne