Projekt, katalógy domov

Majte na pamäti zásadu, že väčšia plocha obvodového plášťa domu znamená vyššie tepelné straty. Postavte si len taký veľký dom, aký naozaj potrebujete. Uprednostnite jednoduchý pôdorys (arkiere a iné členitosti znamenajú zvýšené náklady na materiál, ale aj vyššie straty energie počas prevádzky domu).

Berte do úvahy vplyv prírodných faktorov a polohu pozemku vzhľadom na slnečné žiarenie a vietor. Využite slnko a chránte sa pred vetrom. Ak dom stojí osamote, uniká z neho do okolia viac tepla ako u radovej zástavby. Situujte obytné priestory (obývacie a detské izby) skôr na juh, prípadne do stredu domu. Na východ umiestnite spálňu. Po okrajoch budovy -  na severnú stranu situujte chladné, hospodárske miestnosti resp. nevykurované miestnosti (schodište, garáž, komora) ktoré Vám vytvoria "energetickú nárazníkovu zónu" a veľmi efektívne odizolujú obytnú časť domu od vonkajšieho prostredia.

Pre projekt si buď si zvolíme projektanta, ktorému zveríme celú prípravu a vedenie našej budúcej stavby, alebo si vyberieme jeden z mnohých katalógových projektov.

Pri dnešnej širokej ponuke katalógových projektov po dlhšom hľadaní určite nájdete to, čo potrebujete. V projekte ale zvyčajne nie je zapracovaný návrh prípojok inžinierských sietí. Pre túto činnosť budete musieť osloviť projektanta. Taktiež je treba dať si pozor, aby bolo možné katalógový projekt na pozemku, kde plánujete stavať dal realizovať.

Projektant je osoba s príslušnou autorizáciou na základe zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Aké sú kritériá pre výber architekta?

  • referencie
  • architektonický prejav
  • komplexnosť služieb
  • technické možnosti a vybavenie (možnosť prezentácie 3D projektu na počítači a pod.)
  • záruky - schopnosť vyporiadať sa s prípadnou zodpovednosťou za zníženú kvalitu odvedenej práce, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho činnosťou

Či už zvolíme prvú, alebo druhú variantu, náš zámer je vhodné prediskutovať s príslušným stavebným úradom.