Ochrana a opravy betónových konštrukcií

Kvalita opravy betónov a jej trvácnosť vyplýva z:
 • vecného a odborného plánovania,
 • výberu vhodných produktov a systémov,
 • správnej aplikácie

Poškodenia výstužnej ocele

Príčiny poškodenia výstužnej ocele - korózia a narušenie štruktúry betónu vznikajú už pri plánovaní stavby a spracovateľských chybách. Príčiny môžu byť následovné:

 • veľká vzdialenosť medzi zbíjanými doskami debnenia,
 • nedostatočné krytie oceľovej výstuže betónom,
 • žiadna, alebo nedostatočná konečná úprava betónu
 • veľký vodný súčiniteľ betónu

Analýza porúch

Prv, ako naplánujeme potrebné kroky smerujúce k obnove chyby, je nevyhnutné preskúmať a nájsť príčiny poruchy. Skúmame:

 • okolité podmienky a podmienky používania (fyzikálne, chemické a mechanické),
 • vlastnosti stavby a stavebnej konštrukcie, z hľadiska použitého stavebného náteru, krycej vrstvy betónu, trhlín, odvodnenia, utesnenia,
 • vlastnosti stavebnej látky - karbonizácia, zaťaženie chloridmi, pórovitosť a stupeň korózie

Plánovanie opravy

Po analýze poruchy môžme pristúpiť ku plánu opravy:

 • cieľom plánu opravy je likvidácia poruchy a trvalá ochrana betónových častí stavby pred ďalším a opakovaným poškodením až do plánovanej životnosti konštrukcie,
 • pri plánovaní obnovy je potrebné zohľadniť normy a smernice hovoriace o obnove a ochrane betónových konštrukcií

 

Balkóny a fasády

Oprava stavebných konštrukcií, ako sú napr. fasádne dosky, podpery, atiky, balkónové dosky, balkónové parapety a spoje rámovej konštrukcie pozostávajú z niekoľkých krokov:

 • príprava podkladu - odstránime všetky voľné a slabo upevnené častice podkladu, ak nie je viditeľné zrno kameniva, povrch zdrsníme,
 • ochrana výstuží proti korózii - zlomové miesta betónových konštrukcií uzavrieme špeciálnymi na to určenými prípravkami (betónreprofilačnými maltami), aplikujeme minerálny spojovací mostík a následne sa zapracuváva malta na opravy,
 • ochrana povrchu - kvôli dlhodobej ochrane nanášame povrchový systém ochrany, ktorý brzdí degradáciu konštrukcie.

Konečná úprava betónu je veľmi dôležitá a musí byť vykonaná v dostatočnej miere

Zdroj: sekcia je spracovaná v spoluprácie so spoločnosťou SAKRET Slovakia, k.s.