Spôsoby stavby komína

Štandartom je dnes trojvrstvový komín. Pozostáva zo šamotovej rúry, tepelnej izolácie a vonkajšieho obalu. Z bezpečnostných dôvodov je dobré myslieť na pripojenie komína na kanalizáciu kvôli odvodu kondenzujúcej vlhkosti v prípade poruchy.

Existujú dve varianty:

Komín s odvetraním

Medzi tepelnou izoláciou a komínovou vložkou sú umiestnené kanály na odvetranie. V týchto vetracích kanálikoch prúdi nahor vzduch, ktorýž odoberá vlhkosť a odvádza ju von. Odvetranie má zabrániť nasiaknutiu komínového telesa spalinami a vlhkosťou.

Parotesné komínové vložky

Glazúrované keramické vložky, sklené alebo umelohmotné povrchy sú do veľkej miery zabezpečené proti prenikaniu vlhkosti izolačnou vrstvou.

Kondenzát steká po vnútornej strane vložky nadol, zbiera sa v zbernej nádobe a je odvádzaný do kanalizácie. Parotené rúry sú výhodné aj z hľadiska spaľovacej techniky.