Financovanie projektov OZE a EE

Rozšíreniu projektov zameraných na energetickú efektívnosť (EE) alebo využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) väčšinou bráni zlý prístup k úverom na ich financovanie. Dá sa povedať, že pracovníci bánk majú s takýmito zámermi málo skúseností. Pre nedostatok informácií často preferujú konzervatívne hodnotenia rizík takýchto projektov. Tým sa investície do OZE a EE predražujú. Veľká časť úsilia v rámci projektu CF-SEP (Commercial Finance for Sustainable Energy Projects - Komerčné financovanie udržateľných foriem energie) smeruje práve k zlepšeniu informovanosti pracovníkov bánk.

Chyba je však aj na strane podnikateľov. Na komunikáciu s úverovou inštitúciou sa často nepripravia a svoj projekt tým vopred diskvalifikujú.

Zdroje financovania projektov OZE a EE.

Z komerčne dostupných stačí spomenúť lízing, forfaiting, equity a mezzanine financing, stavebné alebo hypotekárne úvery. Na OZE projekty sa dajú použiť aj podporné mechanizmy - štrukturálne fondy, podporné programy EÚ, prípadne iné programy medzinárodných finančných inštitúcií.

Stránka je pripravená v kooperácii s Energetickým centrom Bratislava a projektom CF-SEP (projekt je podporený z finančných prostriedkov EK z programu Inteligentná energia pre Európu. Projekt je kofinancovaný aj zo zdrojov International Finance Corporation, ktorý na Slovensku coordinuje Program financovania energeticky efektívnych projektov prostredníctvom poskytovania bankových záruk).

Stiahnite si

Finančný manuál financovania projektov EE a OEZ (.pdf, 0.7 MB)